Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2017, 40069VerordeningenNadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bewoner: een natuurlijk persoon die een zelfstandige woning bewoont in de gemeente Steenwijkerland;

 • b.

  Eigenaar-bewoner: de eigenaar die tevens zelf in de woning woonachtig is in de gemeente Steenwijkerland;

 • c.

  Huurder: een natuurlijk persoon die voor onbepaalde tijd een huurovereenkomst heeft voor een zelfstandige woning in de gemeente Steenwijkerland, niet zijnde een huurder op basis van de Leegstandswet;

 • d.

  Zelfstandige woning: een woning met eigen toegang, eigen keuken en toilet;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 2 Subsidiegerechtigden

 • 1.

  Het college kan een subsidie verstrekken aan een bewoner voor een tegemoetkoming in de kosten voor het aanbrengen van een voorziening in de woning, zoals opgenomen in de voorzieningenlijst Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland, een onderdeel van het aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  De regeling is van toepassing op bewoners die op het moment van de subsidieaanvraag 60 jaar of ouder zijn.

Artikel 3 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het maximale subsidiebedrag per voorziening is opgenomen in de voorzieningenlijst Lang zult u wonen in Steenwijkerland, een onderdeel van het aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  Een bewoner kan per woning tot maximaal € 1.000 subsidie aanvragen, gedurende de looptijd van deze regeling. Hierbij geldt wel dat per gezamenlijk gevoerd huishouden tot maximaal € 1.000 subsidie kan worden aangevraagd per woning.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 80.000. Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt worden afgewezen.

Artikel 5 Subsidiabele voorzieningen

 • 1.

  Het college verstrekt de bewoner een subsidie voor voorzieningen in de woning zoals opgenomen in de voorzieningenlijst Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland, een onderdeel van het aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  De regeling is van toepassing op bestaande zelfstandige woningen in de gemeente Steenwijkerland.

 • 3.

  De voorziening is maximaal twee maanden voor de ingediende subsidieaanvraag aangebracht.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie moet worden ingediend bij het college, door middel van het vastgestelde aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2010, dient de aanvraag gepaard te gaan met:

  • a.

   het bewijs van de aangebrachte voorziening, op basis van een factuur, facturen of kassabon(nen);

  • b.

   een bewijs van goedkeuring van de verhuurder, in het geval de bewoner een huurder is. Het is niet mogelijk om als huurder een vergoeding te ontvangen, wanneer de verhuurder de aanpassing (deels) vergoedt.

 • 3.

  Aanvragen dienen gedurende de looptijd van de regeling, en zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt, te worden ingediend. Volledige aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.

 • 4.

  Bij vaststelling van de volgorde, zoals onder 3 genoemd, telt de aanvraag pas mee als deze volledig is bevonden.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist over de aanvraag, conform de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat een beslissing binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag genomen wordt.

 • 2.

  Na het vaststellen van de subsidie wordt het gesubsidieerde bedrag beschikbaar gesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling wordt aangeduid als ‘Stimuleringsregeling Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland’ en treedt in werking op 14 maart 2017 en vervalt van rechtswege op 31 december 2017.

 

 

 

Bijlage 1 - Aanvraagformulier subsidie Lang Zult U Wonen Steenwijkerland

 

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen op basis van de stimuleringsregeling Lang Zult U Wonen Steenwijkerland.

 

 • Op dit formulier kunt u aankruisen voor welke voorziening u subsidie aanvraagt. We vragen u om bij uw aanvraag een kopie van de factuur of kassabon te voegen van de aangebrachte voorziening.

 • Indien u een huurder bent, vragen we ook om het akkoord van uw verhuurder.

   

Gegevens

Subsidieaanvrager:

Naam

 

Adres

 

Emailadres

 

Telefoonnummer

 

IBAN bankrekening

 

Geboortedatum

 

 

De voorzieningenlijst Lang zult u wonen in Steenwijkerland

Kruis aan voor welke voorziening u subsidie aanvraagt.

 

X

Voorziening

Eenheid

Maximale subsidie incl. BTW en arbeidsloon

 

Thuistechnologie

 

 

 

Automatiseringssystemen voor in huis dat apparatuur, verlichting etc aan elkaar koppelt en centraal te bedienen is en comfortabel wonen bevordert

Per woning

€ 1.000

 

Deurintercom met video in de woonkamer

Per stuk

€ 200

 

Draaideurautomaat

Per stuk

€ 750

 

Eenmalige aansluitkosten persoonsalarmering

Per stuk

€ 50

 

Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnen

Per woning

€ 125

 

Elektrische bediening garagedeur

Per stuk

€ 175

 

GPS-systeem voor dwaaldetectie

Per stuk

€ 50

 

Hotelschakelaar aanbrengen

Per stuk

€ 50

 

Seniorentelefoon

Per stuk

€ 30

 

Programmeerbare thermostaat

Per stuk

€ 100

 

Elektronisch slot

Per stuk

€ 150

 

Extra lichtpunt met sensor

Per stuk

€ 50

 

 

 

 

 

Voorzieningen hoofdtoegang woning

 

 

 

Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen tot niveauverschil van maximaal 2 cm; inclusief aanpassing straatwerk en deur

Per stuk

€ 500

 

Drempelhulp buiten

Per stuk

€ 100

 

Digitaal spiekoog voordeur

Per stuk

€ 75

 

Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaal

Per stuk

€ 50

 

Buitenverlichting met bewegingsmelder/lichtsensor

Per stuk

€ 50

 

Sleutelkluis

Per stuk

€ 50

 

 

 

 

 

Voorzieningen binnendeuren

 

 

 

Verwijderen van drempel en aanbrengen van afwerk- en tochtstrip

Per deur

€ 100

 

Wandbeugel aanbrengen bij deur

Per stuk

€ 40

 

 

 

 

 

Voorzieningen ramen

 

 

 

Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen

Per stuk

€ 50

 

Automatische raamopener voor hoog raam

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

Voorzieningen keuken

 

 

 

Gaskookplaat vervangen door inductie

Per stuk

€ 600

 

Onderkastjes aanrecht voorzien van laden

Per kastje

€ 50

 

Eenhendelmengkraan op het aanrecht

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

Voorzieningen in badkamer

 

 

 

Anti-slipvloertegels aanbrengen

€ 60

 

Anti-slipbehandeling bestaande tegels

€ 125

 

Bad vervangen door douche

Per stuk

€ 750

 

Douchebak verwijderen en douchevloer op afschot brengen

Per stuk

€ 150

 

Realiseren toilet op slaapverdieping

Per stuk

€ 500

 

Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers

Per stuk

€ 125

 

Thermostatische douchemengkraan

Per stuk

€ 125

 

Eenhendelmengkraan op de wastafel

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

Toilet

 

 

 

Verhoogde toiletpot

Per stuk

€ 125

 

Opklapbare toiletbeugel naast het toilet

Per stuk

€ 50

 

Toiletbeugelset op het toilet

Per stuk

€ 100

 

Bidet-toilet

Per stuk

€ 200

 

 

 

 

 

Trap

 

 

 

Tweede trapleuning

Per stuk

€ 150

 

Trap bekleden met vloerbedekking (geen vervanging)

Trap

€ 250

 

Trapspilbeugel

Per stuk

€ 50

 

Stoeltraplift plaatsen

Per woning

€ 1.000

 

 

 

 

 

Verhogers

 

 

 

Verhoger onder koelkast, wasmachine, vaatwasser, droger

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

Inbraakbeveiliging

 

 

 

Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen

Per woning

€ 300, (max. 50% van de kosten)