Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2017, 24079Overige besluiten van algemene strekkingBurgemeester van Zaltbommel - Besluit tot invoering cameratoezicht winkelcentrum De Portage e.o. in Zaltbommel voor de duur van twee jaar

 

De burgemeester van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

Overwegende dat:

 • -

  Naast een aantal winkels op de begane grond van het winkelcentrum er veel bewoners in de appartementen boven de winkels wonen;

 • -

  een grote parkeerplaats voor de winkels aanwezig is;

 • -

  een Brede School om de hoek van de Portage in de Prins Clausstraat is;

 • -

  veel mensen samenkomen in en rondom de Portage;

 • -

  zich in de afgelopen jaren diverse incidenten en ongeregeldheden bij de Portage hebben voorgedaan waaronder overlastmeldingen van omwonenden;

 • -

  bovenstaande, een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners, ondernemers en bezoekers van de Portage en directe omgeving;

 • -

  er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de openbare orde en de veiligheid te kunnen waarborgen;

   

gelet op artikel 2:77, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2016 en artikel 151c van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

ter handhaving van de openbare orde in de omgeving van het winkelcentrum de Portage te Zaltbommel (begrenst door Prins Bernhardweg, Van Heemstraweg-west, Fiep Westendorpplein, Wichard van Pontlaan en Prins Clausstraat) cameratoezicht in te voeren met ingang van 15 februari 2017 tot en met 14 februari 2019 .

 

De locaties van de camera’s en het te bestrijken gebied zijn op de bij dit besluit behorende bijlage aangegeven.

 

Zaltbommel, 8 februari 2017

 

 

A. van den Bosch

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. Een bezwaarschrift stuurt u naar: de burgemeester van Zaltbommel, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen. Een verzoek stuurt u naar: de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 te bestrijken gebied invoering cameratoezicht winkelcentrum De Portage e.o. te Zaltbommel