Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 230636VerordeningenTechnische wijzigingen CARUWO voor griffiepersoneel gemeente Stichtse Vecht

 

 

 De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- Artikel 107 van de Gemeentewet,

- Artikel 2, lid 1 van de Verordening werkgeverscommissie Gemeente Stichtse Vecht(1),

- Artikel 7 van de Organisatieverordening op de Griffie(2),

 

Besluit :

 

Vaststellen van de navolgende LOGA circulaires (technische wijzigingen CAR/UWO) en deze verwerken in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht ((AGSV) met ingang van de data zoals genoemd in zes bijgevoegde LOGA circulaires:

1.LOGA circulaire, kenmerk ECWGO/U201600159 d.d. 7 april 2016;

2.LOGA circulaire, kenmerk ECWGO/U201600848 d.d. 31 mei 2016;

3.LOGA circulaire, kenmerk ECWGO/U201601142 d.d. 16 augustus 2016;

4. LOGA circulaire, kenmerk

ECWGO/U201601499 d.d. 24 november 2016;

5. LOGA circulaire, kenmerk

ECWGO/U201700198 d.d. 10 maart 2017;

6. LOGA circulaire, kenmerk

ECWGO/U201700464 d.d. 7 juni 2017;

7. Bijlage IIA Salarisschalen gemeente Stichtse Vecht

 

Griffier Voorzitter

19 december 2017

 

(1) "De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd"

(2) "De gemeentelijke rechtspositieregelingen en de toekomstige wijzigingen daarvan zijn van overeenkomstige toepassing op de griffier en het overige griffiepersoneel, voor zover geen specifiek voor de griffie geldende regelingen van toepassing zijn."