Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsplan ‘Zonneoogst’ zonneakkers in Borger-Odoorn 2018-2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van donderdag 14 december heeft vastgesteld het beleidsplan ‘Zonneoogst’ - zonneakkers in Borger-Odoorn 2018-2020.

Inhoud beleidsplan

Vraagstukken en oplossingen gericht op verduurzaming van onze energievoorziening komen in toenemende mate op ons af. Dat geldt ook voor de gemeente Borger-Odoorn.

We willen als gemeente klaar zijn om onze bijdrage te leveren.

Dat doen we onder meer door initiatieven uit de samenleving voor de opwekking van duurzame energie waar mogelijk te faciliteren. Hierbij stellen wij het draagvlak in het gebied centraal. Dat doen we concreet bij onze beoordeling van initiatieven voor zonneakkers in onze gemeente. Daar zijn namelijk veel concrete plannen voor, die we als gemeente moeten toetsen. Dit beleidskader vormt daarvoor het instrument.

Het beleidsplan ‘Zonneoogst’ formuleert het beleid voor de periode 2018-2020.

Inzage

Het beleidsplan ‘Zonneoogst’ –zonneakkers in Borger-Odoorn 2018-2020 met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis te Exloo, of op www.borger-odoorn.nl/terinzage.

V indplaats

Bovengenoemd beleidsplan wordt bekendgemaakt door middel van deze publicatie. Ter uitvoering van het beleidsplan zijn door ons de procedure en beoordelingscriteria vastgesteld. De openbare bekendmaking daarvan is gelijktijdig met deze openbare bekendmaking. Het beleidsplan en de beoordelingscriteria zijn geplaatst op www.borger-odoorn.nl/zonneakkers.

Naar boven