Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2017, 229348Overige besluiten van algemene strekkingTweede Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal maken bekend op 28 november 2017 te hebben besloten tot de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 

De wijziging heeft te maken met de gewijzigde wetgeving over gemeenschappelijke regelingen.

 

De raad heeft op 25 oktober 2017 burgemeester en wethouders toestemming verleend om de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant vast te stellen.

 

De tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.overheid.nl