Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 224512VerordeningenTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018

 

 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 15

Kansspelen

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 18

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Aanvraag vooroverleg/conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 9

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Overige APV activiteiten

Hoofdstuk 4

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 5

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, het registreren van een partnerschap in de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis of op een door de gemeente aangewezen locatie buiten het gemeentehuis: van 09.00 uur tot 16.00 uur, een en ander conform het reglement Burgerlijke Stand

€ 326,60

€ 333,15

1.1.1.2

Maandag tot en met vrijdag buiten de tijden gelegen tussen 09.00 en 16.00 uur, alsmede op zaterdag en op een dag dat het gemeentehuis gesloten is, of op een door de gemeente aangewezen locatie buiten het gemeentehuis, een en ander conform het reglement Burgerlijke Stand

€ 675,00

€ 600,00

1.1.1.3[1]

In afwijking van de rubriek 1.1.1.1 bedraagt het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap tussen personen waarvan er tenminste één ingezetene is van de gemeente Leiderdorp, in het gemeentehuis (kleine trouwzaal) op maandag om 8.30 uur of 09.00 uur

Kosteloos

Kosteloos

1.1.1.4

In afwijking van de rubriek 1.1.1.1 bedraagt het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis (beperkte ceremonie) gedurende de tijden zoals opgenomen in het reglement burgerlijke stand

 

€ 165,00

1.1.1.5

De tarieven vermeld onder 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.4 worden bij wijziging van de reservering betreffende het tijdstip, de datum en/of de locatie voor het voltrekken van het huwelijk of het registreren van een partnerschap, verhoogd met

€ 26,95

€ 27,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis of op een door de gemeente aangewezen locatie buiten het gemeentehuis: van 09.00 uur tot 16.00 uur, een en ander conform het reglement Burgerlijke Stand

€ 326,60

€ 333,15

1.1.2.2

Maandag tot en met vrijdag buiten de tijden gelegen tussen 09.00 en 16.00 uur, alsmede op zaterdag en op een dag dat het gemeentehuis gesloten is, of op een door de gemeente aangewezen locatie buiten het gemeentehuis, een en ander conform het reglement Burgerlijke Stand

€ 675,00

€ 600,00

1.1.2.3

De tarieven vermeld onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2 worden bij wijziging van de reservering betreffende het tijdstip, de datum en/of de locatie voor het voltrekken van het huwelijk of het registreren van een partnerschap, verhoogd met

€ 26,95

€ 27,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 326,60

€ 333,15

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 326,60

€ 333,15

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 18,05

€ 18,40

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 36,20

€ 36,90

1.1.6[2]

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege ter beschikking stellen van getuigen bij een voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, per getuige

€ 16,65

€ 17,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1.8.1

de benoeming tot trouwambtenaar (Babs) voor de voltrekking van één huwelijk of de registratie van één partnerschap zonder beëdiging door de rechtbank

€ 32,65

€ 33,30

1.1.8.2

de benoeming tot trouwambtenaar (Babs) voor de voltrekking van één huwelijk of de registratie van één partnerschap met beëdiging door de rechtbank

€ 97,95

€ 99,90

1.1.9

Voor het op verzoek toezenden van afschriften en uittreksels als bedoeld in dit hoofdstuk worden de tarieven verhoogd met de portokosten conform het geldende tarief van PostNL.

 

 

[1] Op grond van rijkswetgeving is de gemeente verplicht om twee keer de mogelijkheid tot voltrekking van een gratis huwelijk mogelijk te maken.

 

 

 

[2] In het Legesbesluit akten burgerlijke stand zijn de wettelijke maximumtarieven vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart [3]

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

€ 52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

€ 51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

€ 29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

€ 47,55

[3] De (maximum)tarieven zijn wettelijk bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen [4]

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

€ 39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 34,10

€ 34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (Eigen Verklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 

 

[4] De (maximum)tarieven zijn wettelijk bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,55

€ 7,70

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,55

€ 7,70

1.4.5 [5]

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

€ 7,65

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de (gemeentelijke) basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,25

€ 17,60

1.4.7

Voor het op verzoek toezenden van afschriften en uittreksels als bedoeld in dit hoofdstuk worden de tarieven verhoogd met de portokosten conform het geldende tarief van PostNL.

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een statistiek, welke geautomatiseerd wordt vervaardigd, per statistiek

€ 125,55

€ 128,05

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een statistiek die wordt vervaardigd door middel van een standaarduitvoer

€ 31,55

€ 32,20

[5] Dit tarief is aan een wettelijk maximum gebonden.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,55

€ 7,70

1.5.2

Voor het op verzoek toezenden van afschriften en uittreksels als bedoeld in dit hoofdstuk worden de tarieven verhoogd met de portokosten conform het geldende tarief van PostNL.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens [6]

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.6.1[5]

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, is slechts de hoogste verschuldigd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

€ 4,50

[6] De tarieven zijn aan een wettelijk maximum gebonden.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting (Programmabegroting)

€ 61,05

€ 62,25

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening (Programmarekening)

€ 32,40

€ 33,05

1.7.1.3

een afschrift van de Voorjaarsnota of de Najaarsnota

€ 16,65

€ 17,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

€ 0,25

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

€ 0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen, inclusief portokosten

€ 42,15

€ 43,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, inclusief portokosten

€ 42,15

€ 43,00

1.7.2.2.3

op de agenda van de raadsvergaderingen, inclusief portokosten

€ 10,60

€ 10,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

een afschrift van het verslag van een vergadering, per pagina

€ 0,25

€ 0,25

1.7.3.1

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering, per pagina

€ 0,25

€ 0,25

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.3.2.1

op verslagen van een vergadering(en) (inclusief agenda), inclusief portokosten

€ 11,65

€ 11,90

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij een vergadering, inclusief portokosten

€ 42,15

€ 43,00

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening (inclusief de geldende wijzigingsverordeningen)

€ 12,50

€ 12,75

1.7.4.2

een afschrift van de Bouwverordening (inclusief de geldende wijzigingsverordeningen)

€ 86,25

€ 88,00

1.7.4.3

een afschrift van een andere dan de onder 1.7.4.1 en 1.7.4.2 genoemde verordeningen, inclusief de geldende wijzigingsverordeningen

€ 12,50

€ 12,75

1.7.5

Voor het op verzoek toezenden van stukken en afschriften als bedoeld in dit hoofdstuk worden de tarieven verhoogd met de portokosten conform het geldende tarief van PostNL, behoudens indien bij het tarief is vermeld dat het bedrag daarvan inclusief portokosten is.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

€ 0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

€ 0,50

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per stuk

€ 17,70

€ 18,05

 

vermeerderd met

€ 2,45

€ 2,50

 

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk het A1 formaat (84x59cm) te boven gaat.

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres respectievelijk per gebouw

€ 10,50

€ 10,70

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 20,25

€ 20,65

1.8.2.3

de inschrijving in het Rijksmonumentenregister bedoeld in de artikelen 3.3 lid 5 van de Erfgoedwet, per inschrijving

€ 10,50

€ 10,70

1.8.2.4

het Rijksmonumentenregister bedoeld in de artikelen 3.3 lid 5 van de Erfgoedwet, per monument

€ 10,50

€ 10,70

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die Wet.

€ 10,50

€ 10,70

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 10,50

€ 10,70

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 10,50

€ 10,70

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 10,50

€ 10,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1[7]

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijke persoon

€ 41,35

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

€ 7,55

€ 7,70

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of een foto en voor het waarmerken van bescheiden

€ 10,50

€ 10,70

1.9.4

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap

€ 7,55

€ 7,70

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlof tot uitstel van begrafenis of crematie

€ 7,85

€ 8,00

1.9.6

Het tarief bedraagt voor een laissez-passer voor lijken ten behoeve van het vervoer van een lijk naar het buitenland

€ 7,85

€ 8,00

[7] Dit tarief is aan een wettelijk maximum gebonden.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,25

€ 17,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden

 

€ 26,80

1.10.5

Voor het op verzoek toezenden van afschriften en uittreksels als bedoeld in dit hoofdstuk worden de tarieven verhoogd met de portokosten conform het geldende tarief van PostNL.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 97,45

€ 99,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 221,45

€ 225,90

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 73,75

€ 75,25

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenverordening 2013

€ 113,70

€ 115,95

1.14.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 113,70

€ 115,95

1.14.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing

€ 113,70

€ 115,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Kansspelen [8]

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.15.1[7]

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

€ 34,00

1.15.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

€ 226,50

1.15.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

€ 136,00

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 150,90

€ 153,90

[8] Deze tarieven zijn aan een wettelijk maximum gebonden, afgezien van de loterijvergunning.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 151,75

€ 154,80

1.16.1.1

Het in 1.16.1 genoemde bedrag wordt

 

 

1.16.1.1.1

voor een tracé van maximaal 100 meter verhoogd met

€ 100,50

€ 102,50

1.16.1.1.2

voor een tracé van 100 meter tot 1.000 meter verhoogd met

€ 301,50

€ 307,55

1.16.1.1.3

voor een tracé van 1.000 meter tot 2.500 meter verhoogd met

€ 550,35

€ 561,35

1.16.1.1.4

voor een tracé van 2.500 meter tot 5.000 meter verhoogd met

€ 739,15

€ 753,95

1.16.1.1.5

voor een tracé van 5.000 meter en meer verhoogd met

€ 982,75

€ 1.002,40

1.16.1.1.6

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 251,40

€ 256,45

1.16.1.1.7

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 251,40

€ 256,45

1.16.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.16.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

1.17.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 76,90

€ 78,45

1.17.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 76,90

€ 78,45

1.17.3.1

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met medisch advies

€ 105,50

€ 107,60

1.17.3.2

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer zonder medisch advies

€ 73,85

€ 75,35

1.17.3.3

een second opinion door de GGD ter zake van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Het tarief wat door de GGD in rekening wordt gebracht

Het tarief wat door de GGD in rekening wordt gebracht

1.17.4

een vergunning voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 65,05

€ 66,35

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.17.5.1

voor het aanleggen of verplaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 326,60

€ 333,15

1.17.5.2

voor het vervangen van het onderbord (kenteken) van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 32,55

€ 33,20

1.17.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.17.6.1

een ontheffing om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen wegen of weggedeelten te transporteren, ingevolge artikel 28 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 227,90

€ 232,45

1.17.6.2

een verlenging van een eerder verleende ontheffing als bedoeld in rubriek 1.17.6.1

€ 75,75

€ 77,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning teneinde te mogen vissen in wateren die bij de gemeente in eigendom of beheer zijn

€ 7,85

€ 8,00

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (geluidhinder)

€ 169,20

€ 172,60

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4:18, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein)

€ 169,20

€ 172,60

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor de plaatsing op gemeentegrond van driehoeksborden met aankondigingen van tijdelijke activiteiten

€ 77,05

€ 78,60

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.18.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina A4-formaat

€ 0,50

€ 0,50

1.18.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.18.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,25

€ 0,25

1.18.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,50

€ 0,50

1.18.2.3

kopieën van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.2.1 en 1.18.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 17,70

€ 18,05

 

vermeerderd met

€ 2,45

€ 2,50

 

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk het A1 formaat (84x59cm) te boven gaat;

 

 

1.18.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 75,75

€ 77,25

1.18.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,50

€ 10,70

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang:

 

 

1.18.3.1

Voor kindercentra, gastouderbureau of gastouders waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 238,15

€ 242,90

1.18.4

Het tarief bedraagt voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, zoals deze opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd.

 

 

1.18.5[9]

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming van schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (planschade) bedraagt

€ 500,00

€ 500,00

[9] Dit tarief is wettelijk begrensd (artikel 6.4, derde lid, Wet ruimtelijke ordening). Het tarief is gesteld op het wettelijke maximum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte: De gebruiksoppervlakte berekend volgens de NEN norm 2580.

 

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag vooroverleg/conceptaanvraag

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 241,05

€ 245,85

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

20%

20%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief inclusief welstand:

 

 

 

per gebruiksoppervlakte (GO) berekend volgens de NEN norm 2580:

 

 

2.3.1.2

de som van het aantal m2 GO per gebruikersfunctie vermenigvuldigd met het in onderdeel 2.3.1.3.1 tot en met 2.3.1.13 genoemde tarief per m2 GO, met een minimumbedrag van:

€ 505,15

€ 515,25

2.3.1.3

In afwijking van hetgeen is bepaald in art. 2.3.1.2 bedraagt het minimumtarief voor de grondgebonden woningen

€ 143,90

€ 146,80

2.3.1.3.1

Grondgebonden woningen met inbegrip van de erfafscheiding per m2 GO

€ 40,45

€ 41,25

2.3.1.3.2

woningen in woongebouw (appartement, flatwoning) per m2 GO:

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.3

woonwagen: per stuk

€ 771,30

€ 786,75

2.3.1.3.4

bijeenkomstfunctie per m2 GO:

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.5

gezondheidsfunctie per m2 GO:

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.6

industriefunctie per m2 GO:

 

 

2.3.1.3.6.1

voor de eerste 500 m2

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.6.2

voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2

€ 9,75

€ 9,95

2.3.1.3.7

kantoorfunctie per m2 GO:

€ 38,55

€ 39,30

2.3.1.3.8

logiesfunctie per m2 GO:

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.9

onderwijsfunctie per m2 GO:

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.10

sportfunctie per m2 GO:

€ 18,35

€ 18,70

2.3.1.3.11

winkelfunctie per m2 GO:

 

 

2.3.1.3.11.1

voor de eerste 500 m2

€ 30,85

€ 31,45

2.3.1.3.11.2

voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2

€ 11,65

€ 11,90

2.3.1.3.12

overige gebruiksfunctie per m2 GO:

 

 

2.3.1.3.12.1

voor de eerste 500 m2

€ 31,65

€ 32,30

2.3.1.3.12.2

voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2

€ 8,40

€ 8,55

2.3.1.3.13

voor een bouwwerk geen gebouw zijnde alsmede kunstwerken en reclame uitingen waarbij sprake is van een geringe wijziging van het aantal m2

€ 505,15

€ 515,25

2.3.1.3.14

In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald in de artikelen 2.3.1.3.1 tot en met 2.3.1.3.12 is het maximum legesbedrag voor de bouwactiviteit gesteld op:

€ 2000.000,00

€ 2000.000,00

2.3.1.3.15

In afwijking van rubriek 2.3.1.3.1 tot en met 2.3.1.3.13 geldt voor de bestaande gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteit betrekking op heeft, een tarief van 25% van de in de genoemde rubrieken vermelde tarieven, mits de uitwendige scheidingsconstructies niet worden gewijzigd.

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

2.3.1.4.1

indien het rubriek 2.3.1.3.1, 2.3.1.3.2, 2.3.1.3.3, 2.3.1.3.10, 2.3.1.3.12 of 2.3.1.3.13. betreft

€ 75,45

€ 76,95

2.3.1.4.2

indien het rubriek 2.3.1.3.4, 2.3.1.3.5, 2.3.1.3.6, 2.3.1.3.7, 2.3.1.3.8, 2.3.1.3.9, 2.3.1.3.11 betreft

€ 226,35

€ 230,90

2.3.1.4.3

indien het betreft een grootschalig utiliteitsbouwwerk voorzien van meerdere gebruiksfuncties

€ 517,50

€ 527,85

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 78,70

€ 80,25

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 226,35

€ 230,90

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.431,75

€ 1.460,40

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 452,25

€ 461,30

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarvan de gebruiksoppervlakte van het object waar het betrekking op heeft niet meer dan 200 m2 bedraagt:

€ 477,35

€ 486,90

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), wat gepaard gaat met een functiewijziging en waarvan de gebruiksoppervlakte van het object waar het betrekking op heeft meer dan 200 m2 bedraagt:

€ 1.648,20

€ 1.681,15

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.412,00

€ 2.460,25

2.3.3.4

indien artikel 4 lid 11 Bor, wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 477,35

€ 486,90

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.215,95

€ 1.240,25

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.412,00

€ 2.460,25

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2.412,00

€ 2.460,25

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 598,15

€ 610,10

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 452,25

€ 461,30

2.3.4.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarvan de gebruiksoppervlakte van het object waar het betrekking op heeft niet meer dan 200 m2 bedraagt:

€ 477,35

€ 486,90

2.3.4.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), wat gepaard gaat met een functiewijziging en waarvan de gebruiksoppervlakte van het object waar het betrekking op heeft meer dan 200 m2 bedraagt:

€ 1.648,20

€ 1.681,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.412,00

€ 2.460,25

2.3.4.4

indien artikel 4 lid 11 Bor wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 477,35

€ 486,90

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.215,95

€ 1.240,25

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.412,00

€ 2.460,25

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2.412,00

€ 2.460,25

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 598,15

€ 610,10

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 257,10

€ 262,25

2.3.5.1

Per m2, waarbij de netto-vloeroppervlakte wordt bepaald volgens de NEN-norm 2580, vermeerderd

 

 

2.3.5.1.1

voor de netto-vloeroppervlakte tussen 0 m2 en 1500 m2 met

€ 2,30

€ 2,35

2.3.5.1.2

voor de netto-vloeroppervlakte tussen 1501 m2 en 5000 m2 met

€ 1,35

€ 1,40

2.3.5.1.3

en voor de netto-vloeroppervlakte uitgaande boven 5000 m2 met

€ 0,50

€ 0,50

 

 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de erfgoedverordening van de gemeente Leiderdorp aangewezen monument, waarvoor op grond van die erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 115,05

€ 117,35

2.3.6.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 115,05

€ 117,35

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van de erfgoedverordening Leiderdorp een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 115,05

€ 117,35

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 510,45

€ 520,65

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo:

€ 497,55

€ 507,50

 

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 351,75

€ 358,80

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 5, eerste lid, van de Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.10.1

per boom (met een maximum van € 369,00)

 

 

 

 

€ 60,30

€ 61,50

2.3.10.2

per andere houtopstand

€ 361,80

€ 369,00

 

Opslag van roerende zaken

 

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 351,75

€ 358,80

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 351,75

€ 358,80

 

Natura 2000-activiteiten

 

 

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 452,25

€ 461,30

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 452,25

€ 461,30

 

Andere activiteiten

 

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 79,05

€ 80,65

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1 of 2.3.18.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan om een aanvraag vooroverleg of een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in Hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in Hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17.1 en 2.3.17.2 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en de planologische afwijking:

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en planologische afwijking, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

70%

70%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en de planologische afwijking.

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 maand na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- planologische afwijking of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologische afwijking of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.5.4.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17.1 en 2.317.2 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.6

Voor het buiten behandeling stellen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten en de planologische afwijking als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7 is de aanvrager leges verschuldigd, nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om de aanvraag aan te vullen conform art. 4:5 Awb.

 

 

2.6.1

Indien de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, bedraagt het tarief 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 250,00.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5,2, van toepassing is

€ 565,05

€ 576,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 275,55

€ 281,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.211,00

€ 2.255,20

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.105,50

€ 1.127,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 130,20

€ 132,80

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 394,20

€ 402,10

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 59,10

€ 60,30

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging als bedoeld in artikel 30a lid 2 van de Drank- en Horecawet

€ 59,10

€ 60,30

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 54,30

€ 55,40

3.1.5

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 196,25

€ 200,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

B- evenement, zie artikel 2:24 lid 3, sub b van de Algemene plaatselijke verordening

€ 351,75

€ 358,80

3.2.1.2

C- evenement, zie artikel 2:24 lid 3, sub c van de Algemene plaatselijke verordening

€ 728,60

€ 743,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

3.3

Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.3.1

voor een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van goederen als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

3.3.1.1

Voor één dag

€ 38,85

€ 39,65

3.3.1.2

gedurende één dag in de week per jaar

€ 101,10

€ 103,10

3.3.1.3

gedurende twee dagen in de week per jaar

€ 126,35

€ 128,90

3.3.1.4

gedurende drie of meer dagen per week per jaar

€ 151,65

€ 154,70

3.3.1.4.1

van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (ventvergunning) voor één dag

€ 38,85

€ 39,65

3.3.1.4.2

van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (ventvergunning) niet zijnde één dag

€ 58,60

€ 59,75

3.3.1.5.1

van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (collectevergunning) voor één dag

€ 38,85

€ 39,65

3.3.1.5.2

van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (collectevergunning) niet zijnde één dag

€ 58,60

€ 59,75

3.3.1.6

van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening (aanwezigheid en verkoop van vuurwerk)

€ 306,30

€ 312,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.4.2:

 

 

3.4.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.376,70

€ 1.404,25

3.4.1.2

voor een escortbedrijf

€ 586,95

€ 598,70

3.4.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.4.2.1

voor een seksinrichting

€ 150,90

€ 153,90

3.4.2.2

voor een escortbedrijf

€ 150,90

€ 153,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.5.1

van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 261,30

€ 266,55

3.5.2

van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 261,30

€ 266,55

3.5.3

van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 261,30

€ 266,55

3.5.4

van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 261,30

€ 266,55

3.5.5

van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 261,30

€ 266,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 2012

 

Tarieven 2017

Tarieven 2018

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning voor een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist

€ 339,55

€ 346,35

3.6.1.1

vermeerderd voor iedere m2 van de gebruiksoppervlakte tot en met 1500 m2 met

€ 1,00

€ 1,00

3.6.1.2

voor iedere m2 van de gebruiksoppervlakte uitgaande boven 1500 m2 tot en met 5000 m2 met

€ 0,60

€ 0,60

3.6.1.3

en voor iedere m2 van de gebruiksoppervlakte uitgaande boven 5000 m2 met

€ 0,15

€ 0,15

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitvoeren van een brandveiligheidsinspectie waarbij een brandveiligheidverklaring voor vergunningvrije bouwwerken wordt afgegeven

€ 226,35

€ 230,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Tarieven 2018

Tarieven 2018

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 113,70

€ 115,95

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2017, nr. Z/17/050826/97469.

 

 

 

 

De griffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw J.C. Zantingh