Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 223633VerordeningenTarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018.

 

 

Rubriek

Omschrijving

Euro

 

 

 

HOOFDSTUK 1: MAATSTAVEN EN TARIEVEN

 

 

 

 

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per jaar

 

1.1.1

indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon

250,13

1.1.2

indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee personen

328,33

1.1.3

indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door meer dan twee personen

350,43

 

 

 

HOOFDSTUK 2: MAATSTAVEN EN TARIEVEN

 

 

 

 

 

REINIGINGSRECHTEN

 

 

 

 

 

2.1

Het recht bedraagt voor:

 

2.1.1

het verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid per jaar per bedrijfspand

422,94

2.2

Het tarief als bedoeld in rubriek 2.1.1 wordt vermeerderd met omzetbelasting.

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2017, nr. Z/17/050826/97463.

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh