Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 223615VerordeningenTarieventabel behorende bij Verordening precariobelasting 2018

 

Test

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

Euro

 

 

 

1

BOUWWERKEN

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1

het afschutten van grond of water, per afgeschut gebied:

 

1.1.1

tot 500 m2, per m2, per jaar

57,37

1.1.2

van 500 m2 tot en met 2000 m2, per m2, per jaar

11,45

1.1.3

boven 2000 m2, per m2, per jaar

2,28

1.2

het hebben van een loods, directiekeet, container of ander tijdelijk

 

 

getimmerte, per m2, per jaar

67,53

1.3

het hebben van een stelling of steiger, per m2 per jaar

67,53

 

 

 

2

WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

2.1

het innemen van een staan- of ligplaats, per woonwagen of

 

 

woonschip, per jaar

294,10

 

 

 

3

WEGWIJZERS EN RECLAMEBORDEN

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

3.1

het hebben van reclame of andere aankondiging zonder kunst-

 

 

verlichting, per m2 frontoppervlakte, per jaar

24,32

3.2

het hebben van reclame of andere aankondiging met kunstver-

 

 

lichting, per m2 frontoppervlakte, per jaar

35,97

 

 

 

4

BENZINEPOMPEN, -LEIDINGEN EN DERGELIJKE

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

4.1

het hebben van een mantel, inhoudende een benzine- of oliepomp

 

 

of luchten/of wateraftappunt, al dan niet in bedrijf, een loze mantel

 

 

of voetstuk:

 

4.1.1

een loze mantel met één pomp (inclusief de in- of aangebrachte

 

 

vulgelegenheid) of een mantel met een lucht- en/of wateraftappunt,

 

 

of een voetstuk zonder mantel, per jaar

262,54

4.2

het hebben van een vulput voor benzine, olie en dergelijke, per

 

 

vulput, per jaar

81,51

4.3

het hebben van een tank voor benzine, olie en dergelijke, per m2

 

 

per jaar

18,24

 

 

 

5

LEIDINGEN, BUIZEN, KABELS

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

5.1

het hebben van leidingen, buizen en kabels per strekkende meter

 

 

tot en met een totale lengte van 100 km, per jaar

1,82

5.2

vermeerderd met per strekkende meter uitgaande boven 100 km, per jaar.

0,83

6

LUIFELS, BALKONS, OVERBOUWINGEN EN DERGELIJKE

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

6.1

het hebben van een luifel, balkon, erker, uitbouw, overbouwing en c.q. overdekte grond of water, tot en met 10 m2, per m2, per jaar

12,86

6.1.1

vermeerderd voor de oppervlakte uitgaande boven 10 m2 met per m2, per jaar

5,58

 

 

 

7

CIRCUSSEN, KERMISSEN EN BRADERIEËN

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

7.1

het innemen van een standplaats door circussen of kermissen, per circus of per kermis, per keer

561,44;

7.2

het innemen van een standplaats c.q. het hebben van kramen,

 

 

podia, wagens, installaties etc. ten behoeve van braderieën, per braderie, per keer

377,86.

 

 

 

8

STANDPLAATSEN DIENENDE TOT VERKOOP

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

8.1

Het voor de verkoop van goederen innemen van een toegewezen standplaats tot en met 30 m2, per m2,

 

8.1.1

per dag

5,57;

8.1.2

per maand

12,31;

8.1.3

per jaar

120,12.

8.2

elke m2 boven de 30 m2, per m2,

 

8.2.1

per dag

2,78;

8.2.2

per maand

5,57;

8.2.3

per jaar

56,05.

8.3

Het recht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties van

 

8.3.1

niet meer dan 500 watt,

 

8.3.1.1

per dag

5,57;

8.3.1.2

per maand

16,79;

8.3.1.3

per jaar

164,36.

8.3.2

501 watt tot en met 1.000 watt,

 

8.3.2.1

per dag

11,18;

8.3.2.2

per maand

33,62;

8.3.2.3

per jaar

329,59.

8.3.3

1.001 watt tot en met 1.500 watt,

 

8.3.3.1

per dag

16,79;

8.3.3.2

per maand

50,44;

8.3.3.3

per jaar

495,52.

8.3.4

meer dan 1.500 watt,

 

8.3.4.1

per dag

22,40;

8.3.4.2

per maand

67,27;

8.3.4.3

per jaar

660,72.

 

 

 

9

DIVERSE VOORWERPEN

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

9.1

Voor het plaatsen van wagens, aanhangwagens, handwagens, en andere voertuigen, uitgezonderd motorvoertuigen anders dan bedoeld in rubriek 8, per m2, per jaar

98,25.

 

 

 

10

 ALGEMEEN TARIEF

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

10.1

Voorwerpen waarvoor onder de bovenstaande nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien, per m2, per jaar

89,79.

 

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2017, nr. Z/17/050826/97471.

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh.