Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 223606VerordeningenTarieventabel behorende bij Verordening marktgeld 2018.

 

test

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

Euro

 

 

 

HOOFDSTUK 1 MAATSTAF EN TARIEF STANDPLAATSEN

 

 

1.1

Het recht bedraagt voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:

 

1.1.1

per dag

3,67;

1.1.2

per kalendermaand

13,36;

1.1.3

per kalenderkwartaal

33,81.

1.2

In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor kooplieden die voor de

 

 

eerste maal een standplaats innemen op een markt in Leiderdorp

 

 

gedurende de eerste drie maanden het recht, voor iedere hele

 

 

strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats

 

 

wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:

 

1.2.1

per dag

2,92;

1.2.2

per kalendermaand

9,73;

1.2.3

per kalenderkwartaal

24,44.

1.3

In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor standwerkers het recht,

 

 

voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover

 

 

een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de

 

 

standplaats, per dag

3,54.

 

 

 

HOOFDSTUK 2 MAATSTAF EN TARIEF STROOMVOORZIENING

 

 

 

 

 

2.1

De belasting bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties van

 

2.1.1

500 watt of minder

 

2.1.1.1

per dag

5,57;

2.1.1.2

per kalendermaand

16,79;

2.1.1.3

per jaar

164,36.

2.1.2

501 watt tot en met 1.000 watt,

 

2.1.2.1

per dag

11,18;

2.1.2.2

per kalendermaand

33,62;

2.1.2.3

per jaar

329,59.

2.1.3

1.001 watt tot en met 1.500 watt,

 

2.1.3.1

per dag

16,79;

2.1.3.2

per kalendermaand

50,44;

2.1.3.3

per jaar

495,52.

2.1.4

meer dan 1.500 watt,

 

2.1.4.1

per dag

22,40;

2.1.4.2

per kalendermaand

67,27;

2.1.4.3

per jaar

660,72.

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2017, nr. Z/17/050826/97476.

 

De griffier,

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh