Ingekomen sloopmelding, Riethoven, Willibrordusstraat 35, slopen van een bijgebouw en het gedeeltelijk slopen en verwijderen van asbesthoudende materialen van een woonhuis

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 2017-1164

Datum verzonden: 13-11-2017

Omschrijving: Riethoven, Willibrordusstraat 35, slopen van een bijgebouw en het gedeeltelijk slopen en verwijderen van asbesthoudende materialen van een woonhuis

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding.

Naar boven