Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 198338

Gepubliceerd op 13 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Besluit afsluiting electronische weg indienen verzoeken op grond van de Who en Wob

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, ieder voor zover het haar bevoegdheid betreft;

Gelet op artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 

  • 1.

    De elektronische weg voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) af te sluiten;

  • 2.

    De na de herindeling voorgezette praktijk voor behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te bekrachtigen, door expliciet de elektronische weg voor het indienen van verzoeken op grond van die wet af te sluiten;

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. 

 

Groesbeek, 7 november 2017

 

De burgemeester van Berg en Dal,

Mr. M. Slinkman

   

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

E.W.J. van der Velde

Secretaris

    

Mr. M. Slinkman

Burgemeester

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl