Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 192374Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: wijzigen begrenzing Gelrestraat en andere Kop Zuidas

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 31 oktober 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

 

De begrenzing van de navolgende openbare ruimte hebben gewijzigd:

Gelrestraat (BAG-type weg)

Gaasterlandstraat (BAG-type weg)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op wijzigen begrenzing Gelrestraat en andere Kop Zuidas

Op de Kop Zuidas zal op korte termijn worden gestart met de bouw van een groot aantal woningen. Voor deze woningen moeten nummeraanduidingen worden toegekend. Om tot een overzichtelijke toekenning van nummeraanduidingen te komen is het noodzakelijk om de begrenzing van de Gelrestraat en de Gaasterlandstraat te wijzigen.

Bijlage

Situatietekening