Wijziging van de CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

gezien de circulaire van het LOGA van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499) betreffende aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering.

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van de CAR-UWO ingaande 1 januari 2017.

 • A.

  in de toelichting op artikel 7:24 worden de woorden “met IZA Zorgverzekeraar NV en Zilveren Kruis Achmea voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, dat optioneel 3 keer met 1 jaar” vervangen door “met CZ, IZA en Menzis voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, dat optioneel één keer met één jaar”;

 • B.

  artikel 3:25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  • 1.

   “De ambtenaar heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten als hij één van de volgende aanvullende zorgverzekeringen heeft: Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ, Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis.”.

Capelle aan den IJssel, 20 december 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam

Naar boven