Algemene subsidieverordening Tilburg 2017

De raad van de gemeente Tilburg

Besluit

 • 1.

  De kadernota Subsidiebeleid 2017 - 2020 vast te stellen

 • 2.

  De Algemene subsidieverordening Tilburg 2017 met de bijbehorende richtlijnen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2017

de griffier,

de voorzitter,

Bijlagen

 • -

  Kadernota subsidiebeleid 2017-2020

 • -

  Algemene subsidieverordening Tilburg

 • -

  Richtlijnen bij de subsidieverordening

Naar boven