Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2017, 164038Overige besluiten van algemene strekking“Gewijzigd besluit vergunningenplafonds 2017”. Hilversum

 

B&W besluit

Gewijzigd besluit tot het vaststellen van de vergunningenplafonds 2017

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 6 Parkeerverordening Hilversum 2014

Besluiten:

Artikel I:

Vast te stellen het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen per (deel)gebied en per categorie zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit

Artikel II:

Dit besluit wordt aangehaald als “Gewijzigd besluit vergunningenplafonds 2017”;

Artikel III:

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Artikel IV

De voorgaande besluiten omtrent de vergunningenplafonds vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden.

Hilversum, 8 augustus 2017,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

K.E.M. van Elk l.s. F.G.J. Voorink, l.b.

Bijlage:

(deel)gebied Categorie vergunningen Max aantal uit te geven per (deel)gebied

Centrum 1e Bewonersvergunning 220

1e zakelijke vergunning 5

Schil 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

Buitenschil BS 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

3e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

Buitenschil AKN 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

Buitenschil BKN 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewonersvergunning 275

Buitenschil ALB 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewonersvergunning 180

2e zakelijke vergunning 10

Buitenschil TH 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewonersvergunning 65

2e zakelijke vergunning 10

Buitenschil HBW 1e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

2e bewoners- en zakelijke vergunning Geen maximaal aantal

Hilversum, 8 augustus 2017,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

K.E.M. van Elk l.s. F.G.J. Voorink, l.b.