Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2017, 146127Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, starten van een agrarisch kinderdagverblijf, Blokkerweg 12, Zuidschermer

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1846LC12

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Blokkerweg 12 Zuidschermer: het starten van een agrarisch kinderdagverblijf

Datum ontvangst: 16 augustus 2017.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.