Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 141659

Gepubliceerd op 14 augustus 2017 09:00

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

 

gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

 

besluiten op 25 juli 2017:

 

  • I

    Aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:

    de personen die benoemd zijn in de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD Zaanstreek-Waterland

  • II

    In te trekken het besluit van 6 januari 2015 tot aanwijzing van beleidsambtenaar van Team Wonen en Wmo als toezichthouder Wmo (voor calamiteiten).

 

Middenbeemster, 25 juli 2017

de loco-secretaris,

A.G. Dehé

de burgemeester,

A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl