Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 122679

Gepubliceerd op 13 juli 2017 16:12
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Nissewaard - aanwijzingsbesluit centrum Spijkenisse collectieve ontheffing van de openings - en sluitingstijden voor terrassen

De burgemeester van de gemeente Nissewaard besluit om in het kader van een pilot een ontheffing te verlenen van de openings - en sluitingstijden van de terrassen zoals opgenomen in artikel 2:29, tweede lid, Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016 en nader uitgewerkt in het Beleid sluitingstijden openbare inrichtingen Nissewaard 2016.

 

Gelezen de motie van ONS inzake de aanpassing van terrastijden voor horeca ondernemers;

het voorstel van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli 2017 om de terrastijden aan te passen in het centrum van Spijkenisse.

 

Gelet op Artikel 2:29, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016.

 

Overwegende dat:

 • De terrassen op zomeravonden in het centrum van Spijkenisse goed vol zitten;

 • De gemeente Nissewaard een gastvrije gemeente wil zijn en dat uitvoering wordt gegeven aan het principe dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te ondernemen;

 • Het wenselijk is eerst een pilot te starten alvorens tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan.

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  Dat openbare inrichtingen (reguliere horecagelegenheden) in het centrum van Spijkenisse hun terras vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag tot 03.00 uur voor publiek open mogen hebben;

 • 2.

  Dat de openings - en sluitingstijden voor terrassen zoals bedoeld in artikel 2:29,tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016 in de proefperiode niet gelden;

 • 3.

  De proefperiode geldt vanaf de nacht van vrijdag 14 juli 2017 tot en met de nacht van zaterdag 30 september 2017;

 • 4.

  Na afloop van deze periode dit besluit geëvalueerd zal worden;

 • 5.

  Het centrum Spijkenisse (zie bijbehorende kaart, tekennummer 01-60-1333) wordt aangewezen als gebied waarvoor de ontheffing van de openings- en sluitingstijden geldt als bedoeld in artikel 2:29, vijfde lid, Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

 • 6.

  Er kan worden beslist om een deelnemende exploitant gedurende de pilot uit te sluiten van de pilot. Bijvoorbeeld in geval van overtredingen van wet -en regelgeving, vergunningvoorschriften, verstoringen van de openbare orde en veiligheid, aanhoudende klachten van belanghebbenden dan wel andere gevallen die ertoe kunnen leiden dat deelname aan de pilot niet meer wenselijk is;

 • 7.

  De exploitanten die gebruik wensen te maken van deze ontheffing dienen de direct omwonenden hiervan in kennis te stellen;

 • 8.

  Van dit besluit zijn uitgezonderd paracommerciële rechtspersonen zoals bedoeld in afdeling 8a van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

 • 9.

  Het besluit wordt aangehaald als aanwijzingsbesluit centrum Spijkenisse collectieve ontheffing van de openings - en sluitingstijden voor terrassen;

 • 10.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op officiële bekendmakingen.nl . Tevens worden afschriften verzonden naar de individuele exploitanten.

 

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

 • -

  De openbare inrichtingen dienen te voldoen aan de geluidsnormen van artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • -

  De exploitant zorgt ervoor dat om 03.00 uur het terras leeg en opgeruimd is;

 • -

  Er geen individuele vrijstellingen zoals bedoeld in artikel 4:3 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016 zijn aangevraagd en, of, verleend;

 • -

  De deelnemende exploitant beschikt over een vergunning die een terras toelaat;

 • -

  Er geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht op het terras.

 

 

Namens de burgemeester van Nissewaard,

Mevr. Mr. J.M. Verwey

Coördinator Team Vergunningen

Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Bijlage: bijbehorende kaart, tekennummer 01-60-1333

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl