Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 104807Overige besluiten van algemene strekkingInstemmen met het aanwijzen c.q. overdragen van projecten als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen en het vaststellen van de herziene projectenlijst

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 30 mei 2017 hebben besloten:

1.In te stemmen met de aangepaste herziene projectenlijst d.d. 18 mei 2017, ten opzichte van de ‘Herziene projectenlijst’ d.d. 3 november 2016.

De hoofdlijnen van de aanpassingen zijn:

 • 1.1.de aanwijzing als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen van de volgende projectgebieden:

  • a.

   De Bongerd, Twiske Zuid, NDSM Oost, Hamerkwartier (voorheen Hamerstraatgebied), bestemmingsplangebied Klaprozenweg, Klaprozenweg Noordoost en de Adelaar (stadsdeel Noord);

  • b.

   Een gedeelte aan de zijde van de Joan Muyskensweg t.b.v. realisatie brug over de Duivendrechtse Vaart en Archimedesplantsoen (stadsdeel Oost);

  • c.

   ArenAPoort Oost (exclusief Loopdekken) (voorheen ArenAPoort/Winkelcentrum (exclusief Marktplein 6, Loopdekken en Hoge Flier)) (stadsdeel Zuidoost);

  • d.

   Onderdelen van het grootstedelijk gebied Zuidas (stadsdeel Zuid en Oost);

   • 1.

    2 de wijziging van het ambtelijke opdrachtgeverschap en het afvoeren van de afgesloten projecten (plannen) zoals opgenomen in de herziene projectenlijst blad B;

    • 2.1

     In te stemmen met het vaststellen van de in de bijlage opgenomen gewijzigde bijlage B, kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen behorende bij de Verordening op de Bestuurscommissies 2013 d.d. 30 mei 2017 (zie bijlage 2), waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de verdeling van taken en bevoegdheden met betrekking tot de volgende projecten:

    • a.

     De Bongerd, Twiske Zuid, NDSM Oost, Hamerkwartier (voorheen Hamerstraat gebied), bestemmingsplangebied Klaprozenweg, Klaprozenweg Noordoost, de Adelaar en Elzenhagen Zuid gelegen in stadsdeel Noord;

    • b.

     Een gedeelte aan de zijde van de Joan Muyskensweg t.b.v. realisatie brug over de Duivendrechtse Vaart, Archimedesplantsoen en Amstelkwartier 2e fase gelegen in stadsdeel Oost;

    • c.

     ArenAPoort (exclusief Loopdekken) (voorheen ArenAPoort/Winkelcentrum (exclusief Marktplein 6, Loopdekken en Hoge Flier)) en Urban Interactive District (UID) (voorheen GETZ kavel) gelegen in stadsdeel Zuidoost;

    • d.

     Onderdelen van het grootstedelijk gebied Zuidas gelegen in stadsdeel Zuid en Oost;

    • 2.2

     Te bepalen dat het besluit zoals genoemd in beslispunt 2.1 in werking treedt op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

 

HERZIENE PROJECTENLIJST d.d. 18 mei 2017

 

 

 

 

 

Type project cf. besluit november 2014

 

 

 

In onderstaand schema zijn alle huidige grondgerelateerde projecten opgenomen met het

 

 

 

 

bestuurlijk

 

 

 

huidig opdrachtgeverschap en het voorstel t.a.v. het toekomstig opdrachtgeverschap

 

 

 

 

 

B&W

BC

 

 

Bijlage bij B&W-besluit d.d. 30 mei 2017

 

 

 

 

ambtelijk

 

RVE G&O

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdeel

nv.t.

A (< 5mln)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D (> 5mln)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

verwijzen naar de kolom opmerkingen

 

 

BLAD A: LOPENDE PROJECTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidig

 

 

Voorstel

 

 

 

Status gebied (Groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stedelijk of Stadsdeel)

 

 

org

plannr

omschrijving

bestuurlijk

ambtelijk

type

bestuurlijk

ambtelijk

type

Dekking

huidig

voorstel

opmerking

 

STADSDEEL NOORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235.02

Twiske Zuid (Tiemstra)

BC

RVE G&O

C

B&W

RVE G&O

B

VEF

S

G

 

 

 

258.01

De Bongerd

BC

RVE G&O

C

B&W

RVE G&O

B

VEF

S

G

 

 

 

350.04

Mosveld

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

453.xx

Centrum Amsterdam-Noord

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

455.01

Overhoeks

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

516.xx

Hamerkwartier *

BC

RVE G&O

C

B&W

RVE G&O

B

VEF

S

G

naam gewijzigd van Hamerstraat naar Hamerkwartier

 

 

526.70

Buiksloterham

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

534.08

NDSM Zuid/West

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

534.09

NDSM Oost

BC

RVE G&O

C

B&W

RVE G&O

B

VEF

S

G

 

 

 

534.11

NDSM Haven

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

534.13

NDSM TREX

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

n.n.b.

Klaprozenweg Noord-Oost *

BC

Stadsdeel

D

B&W

RvE G&O

B

VEF

S

G

nieuw op projectenlijst

 

 

n.n.b.

Klaprozenweg (bestemmingsplan) *

BC

Stadsdeel

D

B&W

RvE R&D

B

VEF

S

G

nieuw op projectenlijst

 

 

n.n.b.

Adelaar *

BC

Stadsdeel

D

B&W

RvE G&O

B

VEF

S

G

nieuw op projectenlijst

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.11

Scheepsbouwweg

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

529.11

Cornelis Douwes restplan

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

759.01

Banne Centrumgebied

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

759.03

Banne Marjolein

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

759.04

Banne Kadoelerbreek

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

759.07

Banne Schepenlaan-Koopvaarderspl.

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.07

Breehorn

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.08

Vianney

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.17

Groene Zoom

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.18

Entreegebied

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.19

Kompaslocatie

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.20

Duinpanlocatie

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

760.22

Appelweg

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

761.01

Noorder IJdijk

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

761.02

Buiksloterweg

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

STADSDEEL ZUID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560.01

Havenstraat

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206.08

Warmelo

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

329.06

Stadionplein

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

329.08

Restwerken 329.05 Olymp. Stadion

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

386.52

De Nieuwe Fabriek

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

417.10

Amstelveenseweg 122

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

431.02

Tempo-team

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

507.05

Spijtellaantje

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

611.03

Vm. Archiefterrein

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

STADSDEEL OOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223.04

Amstelstation e.o.

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

260.31

restplan IJburg 1e fase

B&W *

RVE G&O

B

B&W *

RVE G&O

B

VEF

G

G

B&W (op onderdelen tzt. evt. overdragen aan BC)

 

 

260.32

Centrumeiland business case

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

260.55

2e tracé A1/A9

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

260.65

Hoofdontsluiting A1/A9

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

260.66

Aansluiting A1/A9

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

285.xx

Zeeburgereiland *

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

9 plannen vallen onder dit cluster; incl. Baaibuurt-Oost en West (over te dragen van BC naar B&W)

 

 

306.01

Cruquiusgebied

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

309.55

Van Lohuizen *

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

onderdeel Cruquius

 

 

309.56

De Strook *

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

onderdeel Cruquius

 

 

322.15

Amstelcampus/Rhijnspoorplein

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

391.01

Oostpoort

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

480.18

Kop Java-eiland

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

578.01

WTCW West

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

578.02

WTCW Oost

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

578.03

WTCW West projectbudget

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

578.04

WTCW Oost projectbudget

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

578.32

Science Park Oost

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

579.01

Amstelkwartier 1e fase

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

579.40

Kop Weespertrekvaart

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

579.45

PI Overamstel (Bijlmerbajes)

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

overig

G

G

 

 

 

579.65

Weespertrekvaart Midden-Zuid

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

579.80

Amstelkwartier 2e fase *

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

incl. gedeelte aan de zijde van de Joan Muyskensweg t.b.v. realisatie brug over de Duivendrechtse Vaart

 

 

579.90

Amstelkwartier 3e fase

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

581.01

Middenmeer Noord

B&W *

RVE G&O

B

B&W *

RVE G&O

B

VEF

G

G

B&W (tot claim eraf is)

 

 

581.02

Middenmeer Noord voorplein

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228.02

Eenhoorngebied

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

230.01

Jeruzalem

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

230.21

Archimedesplantsoen *

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF

S

S

Deel van Sciencepark (Stedelijk) gaat over naar Stadsdeel

 

 

230.22

Herontwikkeling Ringdijk 44 en omgeving *

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

Ontbrak in lijst november 2016

 

 

309.59

Zeeburgerdijk 420-538

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

480.67

Borneo Sporenburg restplan (inc. Fountainhead)

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

480.69

Restplan Argentinië OHK

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

579.30

Hotelstrook Bedrijventerrein

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

579.60

Bedrijvenstrook Overamstel

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

STADSDEEL CENTRUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787.01

Stationseiland

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

788.01

Oosterdokseiland Zuidzijde

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

788.05

Oosterdokseiland Noordzijde

B&W *

RVE G&O*

B

B&W *

RVE G&O*

B

VEF

G

G

Plan is afgerond, wordt in 2016 afgesloten incl. overdracht openbare ruimte aan Stadsdeel

 

 

789.11

Restplan kop Dijksgracht

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

789.12

Restwerkenplan OHK (Dijksgrachtkade)

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

Plan is afgerond, wordt in 2016 afgesloten, openbare ruimte is al overgedragen aan Stadsdeel

 

Overig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.v.t.

Singelgrachtgarage Marnix

B&W

RVE V&OR

A

B&W

RVE V&OR

B

overig

G

G

 

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856.06

Elandsstraat 44/Elandsstraat 101

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

862.05

Groenmarktkade

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

871.08

Nieuwe Oostenburgerstraat

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

872.20

N43

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

872.23

Restwerken Cruquiuskade

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

872.92

restwerken N53 Blankenstraat

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

876.10

Plantage Muidergracht

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

STADSEEL NIEUW-WEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212.30

Karel Klinkenbergstraat 1-3

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

212.36

metrostationslocatie (OVN Spoorstrook Noord)

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

 

 

 

212.42

OVN Middengebied Zuid (MGZ)

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

Raamov.

S

S

 

 

 

212.43

OVN Spoorstrook Zuid

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

Raamov.

S

S

 

 

 

212.50

Overtoomse Veld Middengebied Nrd

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

212.80

August Allebéplein

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

212.90

Jan Tooropstraat 5

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

253.01

Lutkemeer deelgebied plus *

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

Dit plan is al gereed maar hoort bij 253.10

 

 

253.10

Lutkemeer deelgebied 1 SADC

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

406.02

Hart Staalmanpleinbuurt

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

406.03

Hart Delflandplein (A)

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

406.04

Hart Delflandplein (B)

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

406.06

Zuidblok

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

406.07

Hart Delflandplein (B1/B2)

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

406.10

Hoefijzer

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

Raamov.

S

S

 

 

 

509.07

Reservering Westrandweg restplan *

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

cf. besluit B&W-besluit 24/11/2015 over te dragen aan BC; is nog niet gebeurd

 

 

509.11

Sloterdijk III Nieuw SP 2004 *

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

509.12

Sloterdijk 2

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

509.23

de Heining

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

518.03

Teleport Gebiedscentrum

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

523.01

restwerken Riekerpolder

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

 

 

 

524.06

Mannourystraat

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

 

 

 

570.33

Podiumlocatie

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

570.41

restwerken Andreas Ensemble

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

 

 

 

570.44

restwerken Stationslocatie

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF vh SD

S

S

 

 

 

570.50

Stationslocatie Lelylaan

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209.40

Plan Openbare Ruimte Buurt Ne9en

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

209.60

Eendrachtsparkbuurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

209.61

Sportpark de Eendracht

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

211.56

Funke Kupperterrein

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

211.68

Reimerswaalbuurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

211.71

Hart Dijkgraafplein

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

211.72

De Punt Noord

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

Raamov.

S

S

 

 

 

213.14

Confusiuspleinbuurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

213.23

Slotermeer Noord

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

213.43

Jan de Louter (openbare ruimte)

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

214.30

Jacob Geelbuurt

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

Raamov.

S

S

 

 

 

217.16

Broekmanhuis

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

222.01

SUHA-buurt fase 1

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

222.12

CNW Oever Balkon 1.12

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

232.35

NKI

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

232.50

Louis Bouwmeesterstraat

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

233.02

VS Buurt 5 Rousseaubuurt.

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

vrijval Stifo

S

S

 

 

 

233.04

VS GV Zuid Dudokbuurt

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

vrijval Stifo

S

S

 

 

 

233.09

VS Spoortstrook Noord XL

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

vrijval Stifo

S

S

 

 

 

233.14

VS Wildemanbuurt

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

vrijval Stifo

S

S

 

 

 

233.22

VS Interim Beheer Dudokbuurt

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

vrijval Stifo

S

S

 

 

 

233.53

VS Hart Delflandp C 406.04 artik8.8

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

253.04

zelfbouwkavels Lutkemeerweg

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

270.01

Van Tijenbuurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

270.03

Bakemabuurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

270.10

Van Tijenbuurt fase 4

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

271.16

Noorderhof Zuid

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

271.21

Café Oostoever

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

363.16

Sloterweg locaties A, B, C

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

363.20

Plesmanlaan eetcafé

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

504.01

Deelgebied A Tuinen van West

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

504.03

Tuinen van West GREX B

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

504.04

Andreashoeve

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

STADSDEEL WEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.11

Sportparkstad/Laan van Spartaan

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

204.75

Foodcenter

B&W

RVE G&O

C

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

265.xx

Jan Evertsenstraat West

B&W

RVE G&O

D

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

513.01

Multatuli Molenwerf

BC

Stadsdeel

D

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

 

 

 

513.02

Nieuwe N200 (herinrichting Haarlemmerweg)

B&W

RVE G&O

A

B&W

RVE G&O

B

overig

G

G

 

 

 

518.03

Sloterdijk Centrum

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

783.xx

Houthavens *

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

onder dit cluster vallen 5 plannen

 

 

n.n.b.

Sloterdijk 1

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.26

Jan van Schaffelaarplantsoen

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

204.50

Spaarndammerschool

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

204.60

Piggelmeewoningen Bosleeuw

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

204.70

Kolenkitbuurt Ringspoorzone

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

204.72

Zuidelijk Veld

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

 

 

 

312.36

De Hallen

BC

RVE G&O*

C

BC

RVE G&O*

C

VEF

S

S

RVE G&O tot definitieve gronduitgifte

 

 

320.85

Restwerken Buyskade

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

754.01

Bredius

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

784.02

Barentzplein model 3

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

STADSDEEL ZUIDOOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grond en Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502.07

ABP / Pieter Braaijweg West

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.06

ArenAPoort/Centrumgebied

B&W

RVE G&O*

B

B&W

RVE G&O*

B

VEF

G

G

 

 

 

503.18

AMC-terrein

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.25

OV-knoop Holendrecht

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.30

Handelshuis Zuidoost

BC *

RVE G&O

C

BC *

RVE G&O

C

VEF

S

S

cf. B&W-besluit nov. 2014 nog over te dragen van BC naar B&W. Wordt vooralsnog niet overgedragen aan B&W.

 

 

503.31

Amstel Businesspark Zuid

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.32

Brandweerkazerne Anton

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.33

ArenAPoort Oost (excl. loopdekken) *

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

Naam gewijzigd, besluitvorming op voorzien in de loop van 2017; gebied uitgebreid met Marktplein en deel van Bijlmer- en Hoogoorddreef en gebied Hooge Flier

 

 

503.84

Amstel III Kantorenstrook

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.86

Restplan Amstel III

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

503.87

Paalbergweggebied/AMC campus

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

 

 

 

xxx.xx

Gaasperdammerweg

B&W

RVE G&O

B

B&W

RVE G&O

B

VEF

G

G

cf. B&W-besluit nov. 2014 nog over te dragen van B&W naar BC. Wordt vooralsnog niet overgedragen aan BC.

 

Stadsdeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219.26

Wisseloordplein

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

280.44

Noordzijde Bijlmermeer

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.45

E-buurt West

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.46

Change = *

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

toegevoegd tov lijst van 3 november 2016

 

 

280.47

E-buurt Oost

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.52

Woningbouw Bijlmerpark

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.55

Marktplein Zuid

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.58

Huntum

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.70

D-buurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.81

K-midden

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.97

Hakfort/Huigenbos

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

281.75

Rouwcentrum Hoogoorddreef

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

282.08

Restplan Hoekenrode

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

282.20

Kortvoort

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

282.21

Driemond

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

282.22

Dubbelink Drostenburg

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.59

Daalwijkdreefzone E-buurt

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.87

Klieverink / Kouwenoord

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

BLAD B: PROJECTEN DIE INMIDDELS AFGESLOTEN ZIJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidig

 

 

Voorstel

 

 

 

Status gebied (Groot -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stedelijk of Stadsdeel)

 

 

org

plannr

omschrijving

bestuurlijk

ambtelijk

type

bestuurlijk

ambtelijk

type

Dekking

huidig

voorstel

opmerking

 

Stadeel Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329.07

Restwerken 329.04 Olymp. Stadion

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

421.02

Sportpark Olympiaplein

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

558.03

Th. De Bockstraat

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

Stadsdeel Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785.04

Westerdokseiland Kop

BC

Stadsdeel*

A

BC

Stadsdeel*

A

VEF

G

S

Plan is afgesloten, overdracht openbare ruimte in besluit 24 mei 2016

 

 

822.15

Haarlemmerplein e.o.

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

876.08

Cluster Nw. Keizersgr./Prinsengr.

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

891.17

Restwerken Arm

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

Voormalig projectbureau Zuidelijke IJ-oevers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

789.12

Restwerkenplan OHK (compartiment B)

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

Stadsdeel Nieuw West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209.91

Restwerkenplan Geuzenbaan

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

211.90

Restwerkenplan Domela Nieuwenhuizenbuurt

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

STIM

S

S

 

 

 

211.98

Restwerkenplan Hoekenes

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

STIM

S

S

 

 

 

211.99

Restwerken 211.39 (ZWK B2, stadsdpark)

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

213.22

Restwerkenplan Slotermeerhof

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

STIM

S

S

 

 

 

213.36

Jan de Loutercomplex MFCS

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

217.33

uitbreiding Jellinekkliniek

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

222.02

SUHA-buurt fase 2 Eigen Haard

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.01 en afgesloten

 

 

222.03

Don Boscoblok

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.01 en afgesloten

 

 

222.04

SDK-locatie

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.01 en afgesloten

 

 

222.05

1.5 Meervaart

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.01 en afgesloten

 

 

222.06

ASR-locatie

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.01 en afgesloten

 

 

222.11

Plein West

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.01 en afgesloten

 

 

222.13

CNW Oever Terras 1.13

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.12 en afgesloten

 

 

222.14

CNW Oever Landtong 1.3

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF vh Stifo

S

S

wordt opgenomen in 222.12 en afgesloten

 

 

231.56

restplan De Aker

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

232.14

De Ark

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

232.91

Restplan Kantorenstrook Nieuw Sloten

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

253.05

zelfbouwkavels Osdorperweg (Terp)

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

508.05

Sloterdijk II groenstroken

BC *

RVE G&O

B

BC *

RVE G&O

B

VEF

S

S

Overgedragen naar BC per 1-01-2015

 

 

524.04

Kon. Wilhelminaplein Oranjekwartier

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

570.33.1

Podiumlocatie 1e fase

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

opgegaan in 570,334

 

 

570.33.2

Podiumlocatie 2e fase

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

opgegaan in 570,33

 

 

570.33.3

Podiumlocatie 3e fase

BC

RVE G&O

C

BC

RVE G&O

C

VEF

S

S

opgegaan in 570,33

 

Stadsdeel Noord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

761.03

Buiksloterdijk

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

Stopgezet

 

Stadsdeel Zuidoost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219.27

restwerken Voltooiingswerken Gaasperdam

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

verrekend

 

 

280.43

Restwerkenplan Voorzieningenstrook

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

verrekend

 

 

280.48

Restwerken Grunder/grubbehoeve

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

280.50

Marktplein Noord

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S

 

 

 

281.69

gezondheidscentrum Reigersbos

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

280.92

Restwerken Kempering

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

281.71

Kinderdagverblijf Hogevecht

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

281.72

Snackkiosk Driemond Jaargetijden

BC

Stadsdeel

A

BC

Stadsdeel

A

VEF vh SD

S

S

 

 

 

503.17

Amstel III Kavel 206a Plaza Arena

BC

Stadsdeel

D

BC

Stadsdeel

D

VEF

S

S