Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 98822Overige overheidsinformatieUitgifte bouwgrond “De Tienden II” Zoutelande 2e fase

Op woensdag 27 juli 2016 start de inschrijving voor de uitgifte van kavels bouwgrond in het bestemmingsplan “De Tienden II” te Zoutelande 2e fase. Er zijn in dit plan 4 kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen, allemaal uitsluitend voor permanente bewoning. De inschrijving eindigt op woensdag 7 september 2016 om 17.00 uur. De loting van de bouwkavels is op donderdag 29 september 2016 om 19:30 uur in het gemeentehuis te Domburg.

Inschrijfprocedure

U kunt alleen inschrijven met een inschrijfformulier dat onderdeel uitmaakt van de informatiebrochure. Deze brochure kunt u vanaf 25 juli 2016 downloaden van onze website www.veere.nl/bouwkavels of ophalen bij het gemeentehuis.

Bij de uitgifte van de kavels bouwgrond worden bindingseisen gehanteerd, waarover uitleg wordt gegeven in de brochure.

Grondprijzen

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. De uitgifteprijs voor vrijstaande woningen in dit plan is vastgesteld op € 270,- per m² exclusief BTW en kosten koper.

Inlichtingen

Neem voor vragen contact op met Han Reijnhoudt - (0118) 555318 of bij zijn afwezigheid met Jan Muizelaar - (0118) 555335.