Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 8936Beschikkingen | afhandelingZoutelande, Duinweg 97, ontwerpomgevingsvergunning

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Duinweg 97 te Zoutelande

het brandveilig gebruiken van het pand

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het pand.

De aanvraag met de daarbij behorende stukken en de ontwerpomgevingsvergunning liggen van 27 januari t/m 8 maart 2016 ter inzage.

Tijdens deze termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Mat Knol, telefoonnummer: 0118-555 346 of email: MAJ.Knol@veere.nl.

Wij maken u erop attent dat u pas beroep kan indienen tegen het definitieve besluit. Dit kan alleen als u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de Centrale Publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag  9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

De officiële publicatie heeft plaatsgevonden in huis-aan-huis blad de Faam