Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2016, 89229Overige overheidsinformatieWoonvisie 2016-2025

Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Boxtel de Woonvisie 2016-2025 vastgesteld.

Inhoud van het plan

In de Woonvisie 2016-2025 wordt de visie op wonen in de gemeente Boxtel voor de komende jaren omschreven. De belangrijkste opgaven en doelen voor het woonbeleid voor de komende 10 jaar zijn opgenomen.

Het raadsbesluit en de woonvisie kunt u raadplegen via www.boxtel.nl/beleidsdocumenten.

Daarnaast kunt u de woonvisie gedurende een termijn van zes weken na dagtekening van deze bekendmaking inzien in het gemeentehuis van Boxtel via de receptie, ingang Markt 1.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel via telefoonnummer (0411) 65 53 34.