Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2016, 87751Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van 2 bomen, Stationsplein te Utrecht, HZ_WABO-16-13709

Stationsplein te Utrecht

HZ_WABO-16-13709

Het kappen van 2 bomen

Besluit tot verlenging beslistermijn met 6 weken vanaf datum: 

Rechtsmiddel: geen