Westkapelseweg 17 te Zoutelande, verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het gebouw (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Wij hebben op 20-06-2016 een omgevingsvergunning verleend.

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd

De omgevingsvergunning, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 29 juni 2016 ter inzage op het gemeentehuis.

Van 29 juni tot en met 10 augustus 2016 kan tegen de vergunning alleen beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpvergunning;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Johnnie Hendrikse, telefoonnummer: 0118-555 344 of email: LJ.Hendrikse@veere.nl.

 

 

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens.U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

De officiële publicatie heeft plaatsgevonden in huis-aan-huis blad de Faam

Naar boven