Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 85535Overige besluiten van algemene strekkingIngetrokken omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Voor de locaties Eendekotsweg 1 in Gapinge, Nieuwstraat 3 in Zoutelande, Bogerdweie 28 en 30 in Serooskerke en de Torenstraat 42 in Serooskerke trekken we de omgevingsvergunning brandveilig gebruik in.

Datum intrekking 13 juni 2016

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk. Buiten openingstijden kunnen de stukken ingezien worden na telefonische afspraak, Centrale Publieksbalie, tel (0118) 555 444.

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen, kunt u tot 25 juli 2016, inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

Bezwaar/beroep/voorlopige voorziening

Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Tegen een groot aantal besluiten kan alleen door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend. Dat moet schriftelijk gebeuren, ondertekend zijn, binnen de genoemde termijn (vaak 6 weken na de verzenddatum aan de aanvrager), en moet tenminste het volgende bevatten: naam en adres indiener; dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van bezwaar. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het college, de burgemeester of de gemeenteraad, Postbus 1000, 4357 ZV in Domburg. De gemeente moet de zaak opnieuw bekijken en neemt een besluit op het bezwaar. Als u het daar nog niet mee eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken in beroep gaan. U doet dat in de meeste gevallen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als er sprake is van spoed kan naast het indienen van een bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter. Voor informatie (0118) 555 444.

 

Domburg, 29 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Veere

 

De officiële publicatie heeft plaatsgevonden in huis-aan-huisblad De Faam