Vaststelling integrale tekst van de CAR-UWO

Het college van Capelle aan den IJssel maakt bekend dat zij op 19 januari 2016 bij besluit nr. 751576 heeft besloten de integrale tekst van de CAR-UWO per 1 januari 2016 conform de circulaire van het LOGA van 2 december 2015 vast te stellen.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden.

Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het college van Capelle aan den IJssel.

Naar boven