Wijziging van de CAR-UWO betreffende de leeftijdsafhankelijke factoren in het kader van het FLO-overgangsrecht gemeente Capelle aan den IJssel

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 21 april 2016, kenmerk CvA/Loga 16/10;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende wijziging van de CAR-UWO per 1 januari 2016.

A Artikel 9b:22a, tweede lid, wordt vervangen door

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

leeftijd

factor

leeftijd

factor

leeftijd

factor

18

0,277

33

0.432

48

0,673

19

0,286

34

0,445

49

0,693

20

0,294

35

0,458

50

0,714

21

0,303

36

0,472

51

0,735

22

0,312

37

0,486

52

0,757

23

0,321

38

0,501

53

0,780

24

0,331

39

0,516

54

0,804

25

0,341

40

0,531

55

0,828

26

0,351

41

0,547

56

0,852

27

0,362

42

0,564

57

0,878

28

0,373

43

0,580

58

0,904

29

0,384

44

0,598

59

0,931

30

0,395

45

0,616

60

0,959

31

0,407

46

0,634

61

0,988

32

0,419

47

0,653

62

1,018

In de toelichting wordt de passage ‘Stel dat op leeftijd…. € 10.000 is.’ vervangen door ‘Stel dat op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een bedrag van € 7.800 gestort worden (€ 10.000 x 0,780). Als er op een later moment dan op 53-jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.’

B Artikel 9b:45a, tweede lid, wordt vervangen door

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

leeftijd

factor

leeftijd

factor

leeftijd

factor

18

0,277

33

0.432

48

0,673

19

0,286

34

0,445

49

0,693

20

0,294

35

0,458

50

0,714

21

0,303

36

0,472

51

0,735

22

0,312

37

0,486

52

0,757

23

0,321

38

0,501

53

0,780

24

0,331

39

0,516

54

0,804

25

0,341

40

0,531

55

0,828

26

0,351

41

0,547

56

0,852

27

0,362

42

0,564

57

0,878

28

0,373

43

0,580

58

0,904

29

0,384

44

0,598

59

0,931

30

0,395

45

0,616

60

0,959

31

0,407

46

0,634

61

0,988

32

0,419

47

0,653

62

1,018

In de toelichting wordt de passage ‘Stel dat op leeftijd…. € 10.000 is.’ vervangen door ‘Stel dat op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een bedrag van € 7.800 gestort worden (€ 10.000 x 0,780). Als er op een later moment dan op 53-jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.’

Het onderhavige besluit treedt in werking de dag na zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Capelle aan den IJssel, 25 mei 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, wnd

mr. P. Oskam

Naar boven