Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2016, 67849Plannen | overigGemeente Borger-Odoorn, Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied, Bosweg 1 Eeserveen’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Bosweg 1 Eeserveen’ in voorbereiding is.

Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van een verplaatsing van het bestaande kleinschalige kampeerterrein van de Bosweg 2 naar de Bosweg 1 te Eeserveen. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan een doorgroei tot maximaal 25 standplaatsen.

Op het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Het genoemde bestemmingsplan wordt in een later stadium als ontwerp ter inzage gelegd.