Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 56183Beschikkingen | afhandelingWestkapelseweg 17 te Zoutelande ontwerpomgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het gebouw

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van het gebouw .

De aanvraag met de daarbij behorende stukken en de ontwerpomgevingsvergunning liggen 4 mei van t/m 14 juni ter inzage.

Tijdens deze termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Johnnie Hendrikse, telefoonnummer: 0118-555 344 of email: LJ.Hendrikse@veere.nl.

Wij maken u erop attent dat u pas beroep kan indienen tegen het definitieve besluit. Dit kan alleen als u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag  9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis?

Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens.

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

De officiële publicatie heeft plaatsgevonden in huis-aan-huis blad de Faam