Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 52686Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen tot intrekken omgevingsvergunningen brandveilig gebruik

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens vier omgevingsvergunningen brandveilig gebruik in te trekken.

Het betreft de locaties

Bogerdweie 28 en 30 te Serooskerke,

Torenstraat 42 te Serooskerke,

Eendekotsweg 1 te Gapinge,

Nieuwstraat 3 te Zoutelande.

 

Deze locaties zijn niet langer vergunning plichtig. Per locatie ligt een conceptbesluit ter inzage op het gemeentehuis in Domburg. Tot 1 juni kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Matthijs Corbijn, 0118 555 439 of per mail m.corbijn@veere.nl.

Ter inzage

De aanvraag kunt u inzien via www.veere.nl/vergunningen of bij de Centrale Publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 9.00 uur ’s morgens.U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.