Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 40458BeleidsregelsNota beleidsregels ‘Omgevingsvergunning A2’ stadsdeel Zuid opnieuw vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2016

Het stadsdeel heeft al jaren beleidsregels voor veelvoorkomende bouwplannen die afwijken van de geldende bestemmingsplannen. Die beleidsregels geven burgers, bedrijven en instellingen snel inzicht welke afwijkingen het stadsdeel bereid is toe te staan, zodat hiervoor een grote mate van zekerheid bestaat wanneer hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Bij de inwerkingtreding van de Verordening op de bestuurscommissies per 19 maart 2014 is bepaald dat verordeningen, beleidsregels en overige voorschriften die door de stadsdelen zijn vastgesteld, tot 19 maart 2016 hun rechtskracht zouden behouden, voor zover het bevoegde gezag deze niet eerder vervallen verklaart.

Om het geldende beleid te kunnen continueren is een hernieuwde vaststelling van deze beleidsregels noodzakelijk. Op 23 maart 2016 is dit verlengingsbesluit genomen door het Algemeen Bestuur van het stadsdeel, waarbij enkele juridisch-technische aanvullingen hebben plaatsgevonden. Dit besluit treedt in werking op de derde dag na de publicatie van het besluit en terug werkt tot en met 19 maart 2016.

Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit. De beleidsregels kunnen worden gedownload via https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/.