Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 32685Overige besluiten van algemene strekkingaanwijzing collectieve festiviteiten 2016

 

 

Wij hebben op grond van artikel 4:2, leden 1 en 3, van de Algemene plaatselijke verordening Veere (Apv) voor het jaar 2016 collectieve festiviteiten aangewezen. Tijdens deze dagen gelden de geluidsnormen zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de Apv niet. De aangewezen collectieve festiviteiten zijn per kern (inclusief bijbehorend buitengebied) aangewezen en luiden als volgt:

 

alle kernen: Koningsdag (27 april)

Domburg: de vrijdag, zaterdag en maandag tijdens de kermis (30 juni tot en met 2 juli en 4 juli)

Koudekerke: Nacht van Koudekerke (26 op 27 april)

Vrouwenpolder: 3 dagen tijdens de Vrouwenpolderse dagen ( 5, 6 en 7 mei)

Westkapelle: 3 dagen tijdens de kermis ( 8, 9 juli en 11 juli)

Zoutelande: 1 dag tijdens Folkloristische dag (4 juni)