Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2016, 185424Overige overheidsinformatieNEN-normen en UAV 2012 zoals bedoeld in Legesverordening 2017 en Beleidsregels

 

Op 9 november 2016 is door de raad van gemeente Hilversum de “Legesverordening 2017” en bijbehorende tarieventabel vastgesteld. De Legesverordening 2017 is inmiddels bekend-gemaakt.

Ter inzage

In de Legesverordening 2017 en genoemde beleidsregels wordt verwezen naar:

  • NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd

  • UAV 2012.

Het is niet mogelijk de NEN-normen en de UAV 2012 digitaal bekend te maken. Daarom liggen de genoemde NEN-normen en UAV 2012 vanaf 1 januari 2017 voor een ieder voor onbepaalde tijd digitaal ter inzage in de burgerleeskamer bij de afdeling Publiekszaken, Stadskantoor, Oude Engweg 23en treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch met terugwerkende kracht dan wel niet eerder dan 1 januari 2017.

Wij adviseren u, wanneer u de NEN-normen en/of de UAV 2012 wilt inzien, via het telefoon-nummer 14 035 contact opnemen met het onderdeel vergunningen van het team Back Office Publiekszaken. Een medewerker maakt dan een afspraak met u, zodat er een mondelinge toe-lichting gegeven kan worden.

Hilversum, 20 december 2016