Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 179412Beschikkingen | aanvraagLeenes Land 6 te Zoutelande, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg en het verbouwen van een garage

ontvangstdatum 9 december 2016

 

Bovenstaande aanvraag kan uit meerdere activiteiten bestaan, zoals bouwen, slopen, kappen, een uitweg maken en/of brandveilig gebruik van een pand.

De publicatie van een aanvraag heeft een informatief karakter.

Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat het college op de aanvraag heeft beslist.

 

Informatie

 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Stuurt u dan uw verzoek naar gemeente@veere.nl.

U kunt natuurlijk ook langskomen op het gemeentehuis. Om te voorkomen dat u moet wachten, raden wij u aan vooraf even contact met ons op via gemeente@veere.nl of (0118) 555 444 (vanaf 9.00 uur ’s morgens).

De binnengekomen aanvragen zijn door ons nog niet getoetst.

 

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur