Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2016, 177149Overige overheidsinformatieAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben op 13 december 2016 het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V. en het bijbehorend register vastgesteld. Dit mandaatbesluit treedt op 1 januari 2017 in werking. Het mandaatbesluit bevat een overzicht van bevoegdheden waarvan het is toegestaan dat deze door de directeur/bestuurder van BUHA B.V. namens de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders worden uitgeoefend. Het mandaatbesluit is nodig nu de gemeentelijke afdeling BUHA (beheer, uitvoering, handhaving, afval en accommodaties) een zelfstandig bedrijf is geworden in de vorm van een besloten vennootschap. De gemeente is de enige aandeelhouder van deze besloten vennootschap. Vanaf 16 december 2016 ligt het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BUHA B.V. gedurende 6 weken ter inzage in de Gemeentewinkel en is het te raadplegen via www.overheid.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Fuijk, tel. (0314) 377 332.