Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2016, 166602Overige overheidsinformatie"Reglement voorbedrukte verkiezingsborden 2016".

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.4.2, lid 4 en lid 6, van de Algemene Plaatselijke Verordening

Besluiten:

 • 1.

  In te trekken het “reglement voor gebruik aanplakborden voor verkiezingsreclame 2004”

 • 2.

  Vast te stellen het “Reglement voorbedrukte verkiezingsborden 2016”.

"Reglement voorbedrukte verkiezingsborden 2016".

 • 1.

  Er worden geen borden geplaatst waarop politieke partijen zelf verkiezingsposters kunnen plakken.

 • 2.

  Locaties voorbedrukte verkiezingsborden

Door burgemeester en wethouders worden de volgende locaties voor het plaatsen van voorbedrukte verkiezingsborden vastgesteld:

 • -

  aan de Schapenkamp tegenover de uitmonding van het Achterom

 • -

  in het plantsoen nabij de hoek Jacob van Campenlaan / Lieven de Keylaan

 • -

  Insulindelaan hoek Sumatralaan

 • -

  Lorentzweg hoek Kleine Drift

 • -

  Mincklersstraat hoek Anthony Fokkerweg

 • -

  Gijsbrecht van Amstelstraat bij de Vreelandseweg

 • -

  Bosdrift bij de Nieuwlandseweg

 • -

  Kerkelandenlaan bij de Kloosterlaan

 • -

  in het plantsoen Eemnesserweg hoek Van de Sande Bakhuijzenstraat

 • -

  op het Oosterspoorplein

 • -

  in het plantsoen tegenover de grote vijver bij het raadhuis

 • -

  bij het pand Larenseweg 277A (hoek Johannes Geradtsweg)

 • -

  Eikbosserweg hoek Diependaalselaan

 • -

  kruispunt Lopes Diaslaan/Laan1940-1945

 • -

  kruispuntLoosdrechtseweg/Diependaalselaan

 • -

  Van Riebeeckweg hoek Soestdijkerstraatweg

 • -

  Hilversumse Meent, Bij het Winkelcentrum ‘De Meent’ aan de Zuidermeent

 • -

  Hilversumse Meent aan de Meentweg tegenover de Zuidermeent

Indien één of meerdere locatie(s) voor deze aanplakborden gewijzigd wordt/worden, stelt het college

van burgemeester en wethouders uiterlijk 8 weken voor de dag van de stemming een nieuwe locatie

vast.

De afdelingsmanager Publiekszaken is namens het college bevoegd tot het tijdelijk wijzigen in overleg met de portefeuillehouder (burgemeester) van een aangewezen locatie, wanneer deze locatie tijdelijk op grond van bijzondere omstandigheden niet gebruikt kan worden. Bij de wijziging wordt een locatie gekozen die zo dicht mogelijk ligt bij de oorspronkelijk aangewezen locatie.

3.Aanleverspecificaties digitale posters

In 2015 is door het college van burgemeester en wethouders besloten om gebruik te maken van voorbedrukte verkiezingsborden van de firma Sign Match. De digitale posters worden verzameld door de afdeling Publiekszaken waarnaar ze doorgestuurd worden naar de firma Sign Match.

Het netto formaat waarop de posters moeten aangeleverd is 68 x 87 cm zonder afloop, snij- en of drukkermarkringen in Ai, PDF of EPS bestand. Het bestand moet minimaal een resolutie van 72 dpi hebben.

4.Aanleveren digitale posters

De besturen van de politieke partijen mailen de verkiezingsposters naar verkiezingen@hilversum.nl op een nader door de afdelingmanager Publiekszaken namens het college te bepalen dag.

Deze dag wordt uiterlijk 8 weken voor de dag van de stemming vastgesteld. Is er geen dag vastgesteld dan is de uiterste inlevering de vierde donderdag voor de dag van de stemming. De datum die aan de politieke partijen wordt vermeld als deadline voor het aanleveren van de digitale posters is een harde datum. Verkiezingsposters binnengekomen na deze datum worden niet meegenomen in de vervaardiging van de voorbedrukte posters voor de verkiezingsborden.

5.Aansprakelijkheid

De gemeente Hilversum is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verwijdering van verkiezingsreclame door derden.

6.Communicatie

Het “Reglement voorbedrukte verkiezingsborden 2016” wordt op de website van de gemeente Hilversum geplaatst zodat politieke partijen kennis kunnen nemen

7.Bekendmaking

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement voorbedrukte verkiezingsborden 2016”en treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt.

Hilversum, 22 november 2016

de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

mr. P.G. Schulten P.I. Broertjes