Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 133999Overige overheidsinformatieVaststellen van de welstandsnota “De Schoonheid van Amsterdam 2016”. (2016, nr. 259/837)

 

Nummer 259/837

Publicatiedatum 16 september 2016

Agendapunt 9

Datum besluit B&W 21 juni 2016

Onderwerp

Vaststellen van de welstandsnota “De Schoonheid van Amsterdam 2016”.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 837);

Gelet op:

 artikel 12a, eerste lid van de Woningwet;

 artikel 4.10, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008;

 de Verordening op het binnenwater 2010,

Besluit:

 • 1.

  kennis te nemen van de zienswijzen en de adviezen bestuurscommissies op de inhoudelijke wijzigingen in de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2013;

 • 2.

  kennis te nemen van de Nota van beantwoording zienswijzen en adviezen en de Nota van inhoudelijke wijzigingen in de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2013;

 • 3.

  met inachtneming van onder 1 en 2 genoemde reacties en nota’s, de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016 vast te stellen;

 • 4.

  de welstandsnota’s De Schoonheid van Amsterdam 2013 zoals vastgesteld op:

  • -

   13 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel Zuidoost;

  • -

   19 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel Noord;

  • -

   25 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel Centrum;

  • -

   25 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost;

  • -

   25 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel West;

  • -

   26 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel Nieuw-West;

  • -

   26 juni 2013 door de stadsdeelraad van stadsdeel Zuid, en

  • -

   op 4 juli 2013 door de gemeenteraad van Amsterdam, in te trekken.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 14 september 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe