Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 124996Plannen | overigKennisgeving van ontwerp Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Asten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten maken overeenkomstig Planwet Verkeer en vervoer in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Asten 2016 ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Asten 2016 is een uitwerking van een visie op diverse thema’s zoals parkeren, fietsen, bereikbaarheid, en verkeersveiligheid. Naast een visie op diverse thema’s bevat het plan ook actualisatie van de Parkeernormen nota Asten en een voorstel voor een verordening Mobiliteitsfonds.

Ter inzage

Het plan ligt vanaf donderdag 8 september tot donderdag 20 oktober 2016 voor iedereen ter inzage tijden openingstijden van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Koningsplein 3, in Asten. U kunt tevens de stukken inzien in de bijlage van deze mededeling op www.officielebekendmakingen.nl

Reageren

Iedereen kan een reactie geven op de plannen. U kunt uw reactie schriftelijk achterlaten bij het Klant Contact Centrum of per e-mail indienen. Het e-mailadres is gemeente@asten.nl onder vermelding van ‘Reactie GVVP Asten 2016’.