Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 119647

Gepubliceerd op 31 augustus 2016 09:00
Inhoudsopgave

Besluittot verlening mandaat tot benoeming gemeentelijke lijkschouwer

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging (Wlb);

gelet op de verplichting in artikel 4 van de Wlb tot benoeming van een of meer gemeentelijke lijkschouwers;

overwegende dat:

benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) plaatsvindt voor alle regiogemeenten door de colleges van B&W op voordracht van de GGD;

in de praktijk ons college op voordracht van de GGD de gemeentelijke lijkschouwers benoemt;

besluit:

  • 1.

    De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te mandateren aan directeur publieke gezondheid van de GGD Regio Gooi en Vechtstreek;

  • 2.

    De mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als er van de onder 1 vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie is benoemd tot gemeentelijke lijkschouwer.

Aldus besloten in de vergadering 2 augustus 2016

G.Kolhorn Drs. E.J. Roest

secretaris burgemeester

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl