Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2016, 104297Overige overheidsinformatieAankondiging nieuwe zendmachtiging Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân

Op 14 mei 2017 loopt de zendmachtiging van de Lokale Media-instellng Súdwest-Fryslân af.

Dit betekent dat ook andere lokale publieke media-instellingen een aanvraag kunnen indienen voor het verkrijgen van de zendmachtiging. 

Geïnteresseerde partijen moeten dat doen vóór 15 november 2016 bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum (artikel 7 van de mediaregeling 2008).

Meer informatie

Verdere uitleg kunt u lezen op www.cvdm.nl kies in het menu ‘praktisch' en klik vervolgens op 'lokale omroep'.