Ingekomen sloopmelding, Bergeijk, Nieuwstraat 64, verwijderen van asbesthoudende materialen van dakbeschot van een woning

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 2016-1002

Datum verzonden: 12-07-2016

Omschrijving: Bergeijk, Nieuwstraat 64, verwijderen van asbesthoudende materialen van dakbeschot van een woning

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding.

Naar boven