Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 76336Beschikkingen | afhandeling
1e Exloërmond 3, 1e Exloërmond, 9573 PA, Melding Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat in het kader van de Wet milieubeheer een melding is geaccepteerd van het plaatsen van een mestbassin op het perceel 1e Exloërmond 3 1e Exloërmond.
U kunt de melding inzien in het Klantcontactcentrum.
Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingebracht.