Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 60831Beschikkingen | aanvraag
Aanvraag omgevingsvergunning, verhogen van dakrand en plaatsen van nieuw gebouw ten behoeve van nutsvoorzieningen, Bergerweg 200, Alkmaar
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
 
1817MN200
 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
 
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
 
Bergerweg 200 Alkmaar: het verhogen van de dakrand en het plaatsen van een nieuw gebouw ten behoeve van nutsvoorzieningen
Datum ontvangst: 1 juli 2015.
 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.