Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 59196Plannen | ruimtelijk
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De schouwburg en het Tongerlohuys’ te Roosendaal
 
NL.IMRO.1674.2080DEKRINGTONGERL-0201
ligt vanaf maandag 6 juli 2015, gedurende zes weken ter inzage
Planinhoud
Het is de bedoeling het Tongerlohuys en schouwburg De Kring in bouwkundige zin met elkaar te verbinden door middel van de bouw van een foyer, waarin de nieuwe ingang voor museum en schouwburg alsmede een aantal andere functies worden ondergebracht.
Daarnaast is het de noodzakelijk te komen tot functieverbreding van de gebouwen door nieuwe functies toe te voegen aan cultuur (museum en theater). Het gaat daarbij om het realiseren van een erfgoedcentrum, alsmede het toevoegen van mogelijkheden voor cultuureducatie, horecamogelijkheden, commercieel gebruik van de ruimte voor diverse doeleinden die grotendeels wel maar ten dele ook niet (direct) gelieerd zijn aan cultuur. Ook de tuin van het Tongerlohuys kan daarbij ingezet worden.
Inspraakbijeenkomst
Op maandag 13 juli 2015 organiseren wij een inspraakbijeenkomst in de vorm van een inloopsessie. U kunt tussen 19.30 uur tot 21.00 uur binnenlopen in Schouwburg De Kring te Roosendaal. Het bestemmingsplan zal dan ‘tentoongesteld’ worden, zodat u het goed kunt bekijken. Er wordt geen algemene presentatie gegeven.
Om een indicatie te krijgen van het aantal personen dat aanwezig zal zijn, vragen wij u vriendelijk uw gegevens te mailen naar r.kools@roosendaal.nl
Reageren
U kunt tijdens deze bijeenkomst schriftelijk reageren door middel van speciale formulieren die u gedurende de bijeenkomst kunt invullen en inleveren. Ook kunt u vragen stellen aan de ambtenaren die tijdens de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.
Het is ook mogelijk om binnen de aangegeven termijn schriftelijk te reageren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (onder vermelding van zaaknummer 919744).
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Roosendaal, 5 juli 2015