Gemeenteblad van Bronckhorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstGemeenteblad 2015, 55112Overige besluiten van algemene strekking
Hengelo (Gld), Geurtzenplansoen, straatnaam vernoemd naar meester Wim Geurtzen, straatnaam toegekend
Op 15 juni 2015 heeft de gemeente Bronkhorst het besluit genomen om in Hengelo (Gld) aan een openbare ruimte de naam Geurtzenplantsoen toe te kennen. De naam is toegekend aan de openbare ruimte gelegen tussen de Regelinkstraat, Raadhuisstraat en de Kerkstraat.
 
Het Geurtzenplantsoen is vernoemd naar meester Wim Geurtzen. Wim Geurtzen werd geboren in 1918 te Netterden als zoon van een kleermaker/kassier. Op 15-jarige leeftijd ging Wim Geurtzen naar de kweekschool te Hilversum. In 1938 begon hij zijn loopbaan in het onderwijs die zou duren tot 1979. De Sint Willibrordusschool werd opgericht in 1915 nadat de familie Besselink daarvoor geld had geschonken aan het R.K. kerkbestuur. Wim Geurtzen werd op 1945 benoemd als onderwijzer in Hengelo en in 1950 volgde hij de hoofdonderwijzer Leonardus Geurts op. De oude school werd in 1965 vervangen door een nieuwe en de naam Sint Willibrordusschool werd gewijzigd in "De Leer". Wim Geurtzen bleef werkzaam aan de school tot zijn pensionering in 1979. Bij diverse Hengelose verenigingen nam hij zitting als bestuurslid of voorzitter. In 1979 is hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Wim Geurtzen overleed in 2000 op 81-jarige leeftijd.
 
Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na publicatie van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:
 • 1.
  uw naam en adres
 • 2.
  de datum
 • 3.
  een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • 4.
  redenen voor het maken van bezwaar
 • 5.
  uw handtekening
meer weten? Zie www.bronckhorst.nl
Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl