Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 50911Overige besluiten van algemene strekking
Vaststellen openbare ruimte Prinses Irenebuurt(3B, 2015, 112)
 
Afdeling 3B
Nummer 112
Publicatiedatum 3 juni 2015
Onderwerp
Vaststellen openbare ruimte Prinses Irenebuurt
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Gelet op:
 • a.
  artikel 108 van de Gemeentewet
 • b.
  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
 • c.
  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011
 • d.
  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,
Overwegende:
• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 27 maart 2015
• Het positief advies van de Bestuurscommissie Zuid van 19 mei 2015
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 2 juni 2015
de volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:
• Prinses Irenebrug (BAG-type kunstwerk)
Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
Toelichting op vaststelling openbare ruimte Prinses Irenebuurt
In het kader van de herinrichting van het Beatrixpark wordt via een nieuwe brug een toegang gerealiseerd tot het nieuw ingerichte zuidelijk deel van het park. Voor deze brug moet een naam worden vastgesteld. Vanuit de Dienst Zuidas wordt de naam Prinses Irenebrug voorgesteld
Bijlage
Situatietekening