Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 47534Beleidsregels
Gemeente Stadskanaal: Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
 
Het college van burgemeester en wethouders;
 
gelezen de ledenbrief FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren, kenmerk ECWGO/U201500764, lbr. 15/027, CvA/LOGA 15/07 alsmede de onderdeel A en B van de bijlage bij deze ledenbrief;
gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositie-bepalingen;
b e s l u i t :
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen :
 
A. Artikel 9b:22a, tweede lid, vervalt en wordt vervangen door
 
2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt
 
leeftijd
factor
leeftijd
factor
leeftijd
factor
18
0.279
33
0.434
48
0.677
19
0.287
34
0.447
49
0.697
20
0.296
35
0.461
50
0.718
21
0.305
36
0.475
51
0.739
22
0.314
37
0.489
52
0.762
23
0.323
38
0.504
53
0.785
24
0.333
39
0.519
54
0.808
25
0.343
40
0.534
55
0.832
26
0.353
41
0.550
56
0.857
27
0.364
42
0.567
57
0.883
28
0.375
43
0.584
58
0.909
29
0.386
44
0.601
59
0.937
30
0.398
45
0.619
60
0.965
31
0.409
46
0.638
61
0.994
32
0.422
47
0.657
62
1.024
 
B. Artikel 9b:45a, tweede lid, vervalt en wordt vervangen door
 
2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt
 
leeftijd
factor
leeftijd
factor
leeftijd
factor
18
0.279
33
0.434
48
0.677
19
0.287
34
0.447
49
0.697
20
0.296
35
0.461
50
0.718
21
0.305
36
0.475
51
0.739
22
0.314
37
0.489
52
0.762
23
0.323
38
0.504
53
0.785
24
0.333
39
0.519
54
0.808
25
0.343
40
0.534
55
0.832
26
0.353
41
0.550
56
0.857
27
0.364
42
0.567
57
0.883
28
0.375
43
0.584
58
0.909
29
0.386
44
0.601
59
0.937
30
0.398
45
0.619
60
0.965
31
0.409
46
0.638
61
0.994
32
0.422
47
0.657
62
1.024
 
C. de wijziging genoemd bij het onderdeel A en B in werking te laten treden één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015;
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015.
 
Burgemeester en wethouders
 
de heer G.J. van der Zanden
mevrouw B.A.H. Galama
secretaris
burgemeester