Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 3170Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Stadskanaal: wijziging Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 in verband met het in werking treden van het Besluit Financieringsstatuut 2015
Het college van burgemeester en wethouders;
Gelet op het aanpassen van het mandaatstatuut in verband met het in werking treden van het Besluit Financieringsstatuut 2015;
b e s l u i t :
vast te stellen de navolgende wijzigingen van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:
 • 1.
  In de tabel behorende bij de Afdeling Middelen de mandaatnummers 14 en 15 als volgt te wijzigen:
   
Nummer
Omschrijving van het onderwerp
van
naar leidinggevende
Naar medewerker
Bijzondere bepalingen
14.
 • -
  Het uitzetten van geld via schatkistbankieren.
 • -
  Het aantrekken van kort geld (< 1 jaar)
 • -
  Bankcondities en tarieven afspreken
BW
61000005 Medewerker financiën A (door manager aangewezen)
61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewzen)
15.
Uitvoeren betalingsopdrachten
BW
61000009 Kassier
61000002 Adviseur financiën A
61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewzen)
Conform het crediteurenproces dient een betaalopdracht door twee personen geaccordeerd te worden (het 'vier-ogenprincipe')
 • 2.
  De wijziging genoemd bij onderdeel in werking te laten treden acht dagen na bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 januari 2015.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
mevrouw B.A.H. Galama
secretaris
burgemeester