Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 28543Verordeningen
Gemeente Stadskanaal: Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Het college van burgemeester en wethouders;
gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;
b e s l u i t :
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen volgens:
 • 1.
  Onderdeel A en B van de bijlage bij ledenbrief Aanpassing verplaatsings-kostenregeling verhuisplichtige ambtenaren, kenmerk ECWGO/U201402159, lbr. 15/006, CvA/LOGA 15/02;
 • 2.
  Onderdeel D van de bijlage bij ledenbrief uitwerking van het arbeids-voorwaardenakkoord 2013 – 2015, kenmerk ECWGO/U201500231, lbr. 15/013, CvA/LOGA 15/04;
 • 3.
  de bijlage 2, 5, 6, 8, 10, 12 en 14 bij ledenbrief uitwerking cao 2013 – 2015 (3) salarismaatregelen, kenmerk ECWGO/U201401582, Lbr. 14/070, CvA/LOGA 14/05, alsmede bijlage IIA van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);
 • 4.
  de wijziging genoemd bij het onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015;
 • 5.
  de wijziging genoemd bij het onderdeel 2 in werking te laten treden twee dagen na bekendmaking;
 • 6.
  de wijzigingen genoemd bij het onderdeel 3 in werking te laten treden drie dagen na bekendmaking met terugwerkende kracht naar 1 april 2015
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 maart 2015.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
secretaris
mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester