Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 13106Beschikkingen | aanvraag
Ontwerpbesluit wijziging omgevingsvergunning, Isotopenweg 27 te Utrecht, HZ_WABO-14-08516
Isotopenweg 27 te Utrecht
 
HZ_WABO-14-08516
 
Ontwerp wijziging omgevingsvergunning milieu Motorcrossclub Utrecht
 
Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 6 weken
 
Voordat u een zienswijze indient, kunt u meestal de aanvraag, bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Stadsplateau 1 te Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo. U kunt uw zienswijze indienen door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. In uw zienswijze kunt u aangeven waarom u voor of tegen het voorgenomen besluit bent. Vermeld bij uw zienswijze tevens uw naam en adres en het betreffende kenmerk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om digitaal uw zienswijze kenbaar te maken over een ontwerp besluit (via DigiD). Zie voor meer informatie de site www.utrecht.nl/digitaalloket. Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling. Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing op een aanvraag weegt de gemeente de ingediende zienswijzen af. Of uw zienswijze leidt tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven.
 
Informatieavond in Bethelkerk
De gemeente wil u graag informeren over de beweegredenen om het ontwerpbesluit ter inzage te leggen. Op woensdag 18 februari wordt er van 19 tot 20.30u een informatieavond georganiseerd. Locatie is de Bethelkerk aan de Burgemeester Norbruislaan 1 te Utrecht.
 
Enquête
De gemeente wil graag van u weten, of u geluidsoverlast ervaart in uw buurt, welke geluidsoverlast dan het meest vervelend is en waar we moeten zoeken om die overlast zo veel mogelijk te verminderen. U kunt de vragenlijst anoniem invullen op www.startvragenlijst.nl/lageweide.